Księgarnie, których już nie ma. Ta w Dobrej istnieje dzięki Pani Marii Pytel

Księgarnie, których już nie ma. Ta w Dobrej istnieje dzięki Pani Marii Pytel

To wyjątkowe miejsce na mapie  nie tylko Dobrej, ale też i naszego regionu. Niewielki budynek powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Aż dziwne, że miejsce to przetrwało minioną epokę, czasy transformacji ustrojowej, a także gospodarkę kapitalistyczną. Stało się tak, dzięki pani Marii Pytel, która właścicielką tej niewielkiej księgarni stała się w 1990 roku. Miejsce to było jej dobrze znane bowiem wcześniej tutaj pracowała. Została zatrudniona i pieczę nad księgarnią objęła w 1972 roku.

Cały reportaż i rozmowa z panią Marią będzie do zobaczenia w naszych niedzielnych Informacjach.

Zobacz również