Odznaka „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce” – propozycja dla osób, które chcą poznać lokalną historię

Odznaka „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce” – propozycja dla osób, które chcą poznać lokalną historię

W 82. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ustanowiło odznakę „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce”.

Odznaka ma dokumentować wiedzę historyczną i krajoznawczą zdobytą w trakcie pieszych wędrówek śladami żołnierzy Armii Krajowej po małopolskich szlakach turystycznych. Ta wyjątkowa pamiątka ma potwierdzać wiedzę i umiejętności praktyczne nabyte podczas wycieczek, rajdów i wędrówek będących hołdem dla bohaterów walczących o niepodległą Polskę.

– Chcemy zachęcić, szczególnie młodzież, do tego, by zwiedzała naszą piękną Małopolskę, a przy okazji poznawała historię Armii Krajowej. To bardzo ważne, by młode pokolenia znały ten aspekt historii Polski. Staramy się, by mogli to robić w różny sposób, nie tylko zwiedzając naszą wystawę stałą, ale także podróżując do ważnych dla tej Armii Krajowej miejsc – podkreśla Jarosław Szarek, dyrektor muzeum.

Odznakę będzie można zdobyć poprzez przejście co najmniej 6 tras ujętych w wydanych przez Muzeum AK dwóch tomach publikacji: „Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Przewodnik historyczno-krajoznawczy”.

– Pomysł na odznakę towarzyszył nam od samego początku, kiedy opracowywaliśmy przewodniki. To doskonałe połączenie w czasach, kiedy promuje się zdrowe życie, naturę i to, aby wyjść z murów miasta, poznać najbliższą okolicę, która ma w sobie wiele piękna i wspaniałą historię, w tym przypadku historię żołnierzy Armii Krajowej – dodaje dr hab. Olgierd Grott, kierownik działu historycznego Muzeum AK, współautor przewodnika.

Do przyznawania odznaki została powołana kapituła i opracowany regulamin opisujący możliwości jej zdobywania, limit tras do zaliczenia oraz formę ich udokumentowania, np. relacje internetowe, zeszyty z wpisami, fotorelacje, weryfikacja telefoniczna. Projekt odznaki wykonał znakomity rzeźbiarz i medalier, prof. Stefan Dousa, twórca m.in. Pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, popiersia Jana Pawła II w Parku Jordana czy Pomnika Ofiar Stalinizmu w Tarnowie. Oprócz odznaki pamiątkowej, którą zdobywa się dzięki wędrówkom do miejsc, gdzie 80 lat temu walczyli i przebywali żołnierze Armii Krajowej, ustanowiona zostanie odznaka honorowa, przyznawana za szczególne zasługi dla upamiętnienia działalności Armii Krajowej w Małopolsce.

Nasz region również jest doskonałym miejscem do gromadzenia punktów. Przewodnik opisuje m.in. trasy na stokach Mogielicy i dolinie Kamienicy, a także w okolicach góry Lubogoszcz.

O tym, jak dramatyczne wydarzenia miały miejsce w górskich lasach, opowiada reportaż pt. „Ścieżka śladami konspiracji w Beskidzie Wyspowym” nagranym w 2014 roku wraz ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych 1. PSP AK ze Słopnic. Otwarto wówczas ścieżkę historyczno-edukacyjną im. kpt. Juliana Krzewickiego.

źródło: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie; oprac. MAG

film: Tv28

fot. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Zobacz również