Podsumowano IV edycję konkursu „Ratowanie weszło nam w krew”

Podsumowano IV edycję konkursu „Ratowanie weszło nam w krew”

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023.

W spotkaniu uczestniczyła rada oraz członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Ognisty Ratownik”. Sprawozdanie z działalności klubu przedstawił prezes Wojciech Frączek, a sprawozdanie finansowe – skarbnik klubu kpt. Tomasz Duda. Kolejnym punktem było podsumowanie działalności w ubiegłym roku oraz omówienie planów na rok 2024. Zasłużeni druhowie – krwiodawcy otrzymali odznaczenia.

Punktem kulminacyjnym zebrania było wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu „Ratowanie weszło nam w krew” – OSP Mszana Dolna, OSP Limanowa, OSP Krasne-Lasocice, OSP Pogorzany.  Nagrody ufundowali: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, firma „Enbud”, firma „Joniec” oraz organizator konkursu –  Klub HDK „Ognisty Ratownik”.

źródło: Klub „Ognisty Ratownik”; oprac. MAG

fot. Klub „Ognisty Ratownik”

Zobacz również