Aneta Patrycja Kujacz

KANDYDAT NIEZALEŻNY OD PARTII POLITYCZNYCH

Lat: 41

Zamieszkała: Konina, gm.: Niedźwiedź

Wykształcenie wyższe: Pedagogika o kierunku: Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, Pedagogika o kierunku: Resocjalizacja z pracą sądową, Pedagogika o kierunku: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa 

W latach 2008 – 2019 Kierownik Gminnej Biblioteki w Niedźwiedziu

Od roku 2020 Kierownik Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu.

Pochodzę z Poręby Wielkiej – gm. Niedźwiedź. W tej miejscowości ukończyłam Szkołę Podstawową, której patronem jest Władysław Orkan. To właśnie w tej szkole nauczono mnie szacunku do wiedzy i kultury, czego efektem jest mój szacunek i praca na rzecz rozwoju tych dziedzin.

Kultura i oświata to obszary, bez których człowiek niewiele znaczy w życiu społecznym. z tego powodu uważam, że działania na każdym szczeblu samorządu powinny kierować swoją szczególną uwagę w tych kierunkach.

Od 2008 roku kieruję jednostką kultury w Gminie Niedźwiedź. Współpracując z wieloma instytucjami, samorządami czy osobami wiem jak wiele można zrobić kiedy ma się wspólny cel!

Moim celem jest podniesienie świadomości potrzeby rozwoju oraz czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jak ważne jest to, abyśmy zachowali swoją tożsamość kulturową oraz uwierzyli, że kształcenie od podstaw do szkolnictwa wyższego przynosi efekty mierzone sukcesami na skalę światową, a których początki znajdują się w szkołach zarządzanych przez gminy i powiaty.

Powiat Limanowski to różnorodność kultur, poglądów, przekonań ale także przyroda nie oszczędziła mu  niepowtarzalnych dla właściwie każdej gminy walorów. Paradoksalnie dla tej właśnie różnorodności warto uświadomić wszystkim, że Powiat Limanowski jest Nasz – WSPÓLNY!

Zobacz również