Anna Stożek

Zamieszkała w Niedźwiedziu. Wykształcenie wyższe, nauczycielka emerytowana. Z zamiłowania regionalistka, autorka publikacji o kapliczkach Gminy

Niedźwiedź i o Katarzynie Smreczyńskiej – matce Władysława Orkana. 

W 2023 roku laureatka nagrody Starosty Limanowskiego i seniorki Roku – poza stereotypem. Aktywnie uczestniczy w lokalnym ruchu seniorów.

Zobacz również