Wiosenne porządki w gminie Mszana Dolna

Wiosenne porządki w gminie Mszana Dolna

Urząd Gminy Mszana Dolna organizuje akcję „Wiosenne Sprzątanie Gminy 2024”. Liderzy z poszczególnych sołectw wraz grupami ochotników będą sprzątać tereny ogólnodostępne od 15 marca do 15 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca.

Najbardziej efektywne grupy, wyłonione według ustalonych kryteriów oceny, otrzymają nagrody – vouchery do kina „Śnieżka” w Rabce-Zdroju, Term Gorce w Porębie Wielkiej, na pizzę lub inne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zachęcają do udziału radnych, sołtysów, jednostki OSP, stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, seniorów i wszystkich zainteresowanych. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. Akcja nie jest skierowana do szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Grupy mogą odbierać worki na odpady oraz rękawice do końca trwania akcji w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Mszana Dolna. Zebrane śmieci należy zostawić w widocznym, dostępnym miejscu uzgodnionym z sołtysem  lub radnymi oraz powiadomić Urząd Gminy Mszana Dolna. Po zakończeniu akcji zostaną one zabrane przez firmę „Traszkan”. Koordynatorem akcji jest Referat Gospodarki Komunalnej  Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Działania trzeba udokumentować na zdjęciach lub filmach. Sprawozdania przyjmowane są do 22 kwietnia.

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się TUTAJ

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Zobacz również