Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących utworzenia gminy Szczawa

Harmonogram konsultacji społecznych dotyczących utworzenia gminy Szczawa

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kamienica Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/344/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych  dotyczących utworzenia gminy Szczawa w granicach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i Grabówka wójt Władysław Sadowski planuje zorganizowanie konsultacji.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone podczas zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Kamienica. Mieszkańcy wyrażą opinię poprzez wypełnienie ankiety i wrzucenie jej do urny.

HARMONOGRAM

12 maja 2024 r.

  • godz. 13.00 – budynek remizy OSP Szczawa – zebranie wiejskie sołectwa Szczawa,

19 maja 2024 r.

  • godz. 11.00 – sala gimnastyczna SP w Zalesiu  – zebranie wiejskie sołectwa Zalesie,
  • godz. 12.30 – remiza OSP w Zbludzy – zebranie wiejskie sołectwa Zbludza,
  • godz. 14.00 – remiza OSP w Zasadnem – zebranie wiejskie sołectwa Zasadne,
  • godz. 15.00 ­– budynek SP 2 w Kamienicy – zebranie wiejskie sołectwa Kamienica Dolna,
  • godz. 17.00 – budynek remizy OSP Kamienica – zebranie wiejskie sołectwa Kamienica Górna.

źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Kamienica

Zobacz również