„Katyń… ocalić od zapomnienia” – uroczystości w Mszanie Dolnej

„Katyń… ocalić od zapomnienia” – uroczystości w Mszanie Dolnej

W Mszanie Dolnej po raz kolejny uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji, szkół, służb mundurowych i organizacji, duchowni, strzelcy, samorządowcy z miasta Mszana Dolna, gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz powiatu limanowskiego, poczty sztandarowe, a także mieszkańcy. Uczestnicy oddali hołd żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym przez sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 r. oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z 2010 r.

Wydarzenie rozpoczęło się przez Domem Strażaka, gdzie zebrały się poczty sztandarowe oraz delegacje. Następnie wraz Orkiestrą Dętą z Mszany Górnej uczestnicy przeszli do kościoła pw. św. Michała Archanioła. Mszę św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, a także Ojczyzny koncelebrowali ks. proboszcz Jerzy Raźny i o. Bogdan Słyś OFM z parafii św. Józefa w Lubomierzu. W homilii ks. Jerzy Raźny nawiązał do niedawno obchodzonego święta Zmartwychwstania Chrystusa. Podkreślił, że głoszenie prawdy o tym fakcie było niemożliwe bądź utrudniane. Podobnie działo się w przypadku zbrodni katyńskiej, którą próbowano wymazać z pamięci Polaków. Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła apelował, by szczególną modlitwą otoczyć Ojczyznę i wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen w różnych częściach świata. Trzeba się modlić o to, by wszystkie narody chciały żyć w pokoju. Oprawę muzyczną Eucharystii przygotowały Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka z Mszany Dolnej oraz Orkiestra Dęta z Mszany Górnej.

Po mszy św. nastąpił przemarsz do Parku Miejskiego, gdzie przy obelisku katyńskim odbyła się dalsza część uroczystości. Poprowadził ją główny organizator – Zbigniew Jarosz. Najpierw odśpiewano hymn narodowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Apel Poległych odczytał Bogdan Schmidt – dowódca mszańskiej jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Modlitwę za zmarłych poprowadził ks. proboszcz Jerzy Raźny. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała, Krzysztof Pięciak z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wójt gminy Niedźwiedź – Rafał Rusnak oraz wójt gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba. Wiersz pt. „Katyń” zaprezentowała Maria Bryniarska z Nowego Targu. Delegacje złożyły wiązanki i znicze pod obeliskiem, a uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej zaprezentowali pieśni inspirowane tragicznymi wydarzeniami sprzed 84 lat. Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Katarzyny Wacławik.

W tym roku dodatkową inicjatywę podjął Michał Wójcik. W ramach akcji „Podziel się guzikiem”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury oraz Muzeum Katyńskie, przekazał uczestnikom uroczystości kilkadziesiąt egzemplarzy repliki guzika z polskiego munduru oficerskiego odnalezionego w lesie katyńskim. Ostatnim akcentem obchodów był poczęstunek wojskową grochówką.

Zobacz również