Śp. ks. prałat Józef Leśniak spoczął na cmentarzu parafialnym w Tymbarku

Śp. ks. prałat Józef Leśniak spoczął na cmentarzu parafialnym w Tymbarku

We wtorek w Tymbarku odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Józefa Leśniaka. Przewodniczył im. bp Stanisław Salaterski.

Ks. prałat Józef Leśniak miał 91 lat. Był wieloletnim proboszczem parafii w Tymbarku, uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Gminy Tymbark”.  

Wspomnienie o kapłanie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Tymbark. Cytujemy je poniżej.

Urodził się 12 lutego 1933 roku w Przyszowej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 roku w Tarnowie. Pracował jako wikariusz w Bruśniku, Łużnej, Łysej Górze, Starym Wiśniczu, Wojniczu i Pilźnie. W 1968 roku został proboszczem w parafii Delastowice i rolę tę pełnił do 1987 roku, kiedy został mianowany proboszczem parafii w Tymbarku. Pełnił tę posługę od 11 maja 1987 do 22 sierpnia 2003 roku. W tym czasie pełnił również funkcję dziekana dekanatu Tymbark. Z dniem 1 października 2019 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Śp. ks. Prałat Józef Leśniak,  jako wieloletni proboszcz parafii pw. NNMP w Tymbarku dał się poznać jako wspaniały duszpasterz i gospodarz. Jako inicjator wielu działań służącym całej lokalnej społeczności, przyczynił się do rozwoju tymbarskiej parafii. Dzięki jego staraniom i zgodnej współpracy z ludźmi udało się rozbudować kościół, powiększając świątynię o nawy boczne.  To dzięki jego osobistemu  zaangażowaniu  powstało w Tymbarku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii Tymbark, a w budynku Domu Parafialnego zorganizował sale rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, z których korzystali mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości. Jako jeden z pierwszych w województwie potrafił sięgnąć w tym celu po unijne fundusze.  Był inicjatorem i organizatorem Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. Św. Kingi.  Jego wrażliwość oraz otwartość na potrzeby bliźnich były inspiracją do działania na rzecz najbardziej potrzebujących, a szczególnie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Na zaproszenie księdza proboszcza do prowadzenia placówki odpowiedziały siostry nazaretanki oraz osoby świeckie. W trosce o zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży uruchomił Parafialne Centrum Kultury skupiające liczną grupę młodzieży, korzystającej z kawiarenki, świetlicy i siłowni. Dzięki Jego cennej inicjatywie budowy placu i parkingów obok cmentarza i domu parafialnego nastąpiło zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum Tymbarku, a samorząd gminy miał możliwość organizacji różnorodnych imprez kulturalnych. Dzięki doskonałej współpracy z samorządem gminy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych.  Oprócz swojej pracy duszpasterskiej, przez okres kierowania tymbarską parafią, zrealizował następujące przedsięwzięcia oraz  inwestycje:

• 1988 r. – generalny remont kościoła.  Sprawiono też sześć witraży, wykonanych przez  Annę i Janusza Zarzyckich z Krakowa, wg projektu artysty plastyka Bolesława Szpechta, który wykonał także polichromię wnętrza;

• 1998 r. – poświęcenie nowo wybudowanych naw bocznych kościoła parafialnego oraz inauguracja Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu;

• 1998 r.  – zakończenie  rozbudowany  i modernizacji istniejącej kaplicy  w Piekiełku pw. Św. Józefa Rzemieślnika. Polichromię wnętrza wykonał  Bolesław Szpecht z Krakowa;

• 1999 r. – zakończenie budowy nowego budynku parafialnego, w którym mieściły się wówczas: gabinety rehabilitacyjne działające w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im oraz Parafialne Przedszkole. Ponadto znajdują  się tam  mieszkania sióstr nazaretanek wraz z kaplicą. Nowy dom parafialny został wybudowany na miejscu dawnej plebanii – tzw. „napoleonki” (z 1812 r.);

• 2000 r. – zakończenie modernizacji budynku dawnej wikarówki (która wcześniej wykorzystywana była na mieszkania dla księży, organisty i jego rodziny oraz znajdowała się tam sala katechetyczna, w której odbywały się lekcje religii, w latach, gdy nauczanie religii było usunięte ze szkół) i utworzenie w odremontowanym budynku Parafialnego Centrum Kultury.

Wspólnie z samorządem ks. Józef Leśniak troszczył się o należyte wychowanie młodego pokolenia oraz rozwój społeczno-kulturalno-religijny gminy Tymbark.  W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1969 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1980 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Tarnowskiej Kapituły Katedralnej, zaś w 2002 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W uznaniu zasług śp. ks. prałat Józef Leśnik, Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/173/2023 z dn. 28.10.2020 r. uhonorowany została tytułem „Zasłużony dla Gminy Tymbark”.

źródło: Urząd Gminy Tymbark; oprac. MAG

fot. Roland Mielnicki

Zobacz również