Mszana Dolna. Spółdzielnia ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

Mszana Dolna. Spółdzielnia ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ogłasza przetarg na na sprzedaż przy nieruchomości zabudowanej przy ul. J. Piłsudskiego w Mszanie Dolnej. Treść ogłoszenia prezentujemy poniżej.

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej, ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, nr KRS 135031, NIP 7370003448, REGON 0003527991 na podstawie §20 pkt 1 Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości

odwołuje

przetarg dwustopniowy składający się z etapu pisemnego nieograniczonego oraz etapu ustnego ograniczonego

na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami handlowo-usługowymi
o powierzchni zabudowy 543m2 i 124m2 nr dz. ew. 4908 o pow. 1489m2, Mszana Dolna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 i nr 6, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/00006216/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej

którego część ustna wyznaczona została na dzień 23.05.2024r. godz. 1100 (data składania ofert pisemnych: 20.05.2024r.)

oraz:

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mszanie Dolnej, ul. Kolbego 6a,
34-730 Mszana Dolna, nr KRS 135031, NIP 7370003448, REGON 0003527991

ogłasza

przetarg dwustopniowy składający się z etapu pisemnego nieograniczonego oraz etapu ustnego ograniczonego

na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami handlowo-usługowymi
o powierzchni zabudowy 543m2 i 124m2 nr dz. ew. 4908 o pow. 1489m2, Mszana Dolna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 i nr 6, gmina Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie, objętej KW nr NS2L/00006216/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej

Cena wywoławcza: 3 600 000 zł plus należny podatek VAT (aktualna stawka VAT: 23%)

Do wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Zasady i warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni: ul. Kolbego 6a, 34-730 Mszana Dolna w godz. od 7:00 do 15:00.

Zobacz również