Małopolska wciąż bez marszałka. Kandydatura Łukasza Kmity po raz kolejny odrzucona

Małopolska wciąż bez marszałka. Kandydatura Łukasza Kmity po raz kolejny odrzucona

Po ogłoszonej w poniedziałek przerwie przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda wznowił obrady III sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której radni podejmowali decyzję m.in. o wyborze Marszałka Województwa Małopolskiego.

Obrady rozpoczęło przedstawienie jedynego kandydata na marszałka, zgłoszonego przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Kmity. Następnie radni przeszli do zadawania pytań. Głos w tej części posiedzenia zabrali: Grzegorz Małodobry, Stanisław Sorys, Miłosz Motyka, Krzysztof Nowak, Stanisław Pasoń, Bogdan Pęk i Lidia Gądek. Wypowiedzi radnych podsumował kandydat na marszałka Łukasz Kmita.

Później odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 38 radnych. Radni oddali 36 kart ważnych i 2 karty nieważne. Za kandydaturą Łukasza Kmity głosowało 17 radnych, 19 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym kandydat nie otrzymał wymaganej większości głosów.

W posiedzeniu wzięli udział posłowie na Sejm RP: Weronika Smarduch, Dorota Marek, Marek Sowa i wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: UMWM

Zobacz również