„O nieprzepracowanej pamięci o Zagładzie i transgeneracyjnej transmisji traumy”

„O nieprzepracowanej pamięci o Zagładzie i transgeneracyjnej transmisji traumy”

W ramach tegorocznej edycji projektu „Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej” odbyło się spotkanie pt. „O nieprzepracowanej pamięci o Zagładzie i transgeneracyjnej transmisji traumy”. Poprowadziła je psycholożka Rachela Antosz-Rekucka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

– Rozpoczęła od ogólnych rozważań o samej traumie, jej mechanizmach, ale też nadużywaniu tego słowa, które powinno być zarezerwowane dla naprawdę poważnych sytuacji. Taką niewątpliwie była Zagłada i tu miała miejsce refleksja o różnych sposobach radzenia sobie z traumatycznymi wspomnieniami, ich ujawnianiem, ale też zatajaniem, jako zbyt strasznych, by do nich wracać i obciążać innych. Mowa była o destrukcyjnym wpływie milczenia, a zwłaszcza zmowy milczenia w rodzinach, środowiskach lokalnych i narodowych. I wreszcie o tym, czy – i jak – przekazywana jest kolejnym pokoleniom ta zraniona pamięć oraz o sposobach zapobiegania/radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami. Zgromadzona publiczność, zachęcona przez prowadzącą, żywo włączała się w narrację, dopowiadając własne doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje. Na koniec był tradycyjny poczęstunek szabatową chałką i innymi smakołykami. Wykład poprzedziła tradycyjna pieśń żydowska, o czekaniu na przyjście Mesjasza, „Sznirele peerele”, wykonana przez Jakuba Antosz-Rekuckiego, przy akompaniamencie akordeonu – informuje fundacja Sztetl Mszana Dolna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024.

źródło: Sztetl Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Agnieszka Józefiak-Lewandowska/Urząd Miasta Mszana Dolna

Zobacz również