Tymbark pod wieloma względami jest miejscem wyjątkowym – mówił Michał Wójcik podczas spaceru historycznego

Tymbark pod wieloma względami jest miejscem wyjątkowym – mówił Michał Wójcik podczas spaceru historycznego

Tymbark pod wieloma względami jest miejscem wyjątkowym na mapie powiatu limanowskiego – podkreślał Michał Wójcik podczas sobotniego spaceru historycznego, drugiego z cyklu przygotowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną.

Prowadzący skupił się na elementach odróżniających Tymbark od innych miejscowości w naszym regionie, zwłaszcza Mszany Dolnej i Limanowej. Michał Wójcik podkreślał miejski charakter Tymbarku i jego duże znaczenie w okresie galicyjskim i międzywojennym. Przypomniał, że jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego w 1929 r. Polityk został przyjęty z entuzjazmem, ponieważ w Tymbarku silna była idea legionowa, a „Strzelec” odgrywał ważną rolę w życiu społecznym.

Wędrówka rozpoczęła się przed Urzędem Gminy, czyli dawnym ratuszem. Prowadzący omówił cechy architektoniczne budynku, a także układ urbanistyczny całej miejscowości. Przypomniał, że Tymbark, posiadający prawa miejskie, był siedzibą powiatu, który w czasach galicyjskich został połączony z powiatem limanowskim. Do powiatu tymbarskiego należały m.in. Dobra i Mszana Dolna. Pozycję Tymbarku znacznie osłabiły jednak skutki pożaru. Z tego powodu siedziba urzędu została przeniesiona do Skrzydlnej.

Warte podkreślenia jest to, że w XIX w. w tymbarskim urzędzie pracowali Polacy. Świadczyło to o dobrym poziomie wykształcenia mieszkańców tej miejscowości. Potwierdzają to również źródła dotyczące szkolnictwa, a także fakt, że z XIX-wiecznego Tymbarku wywodzili się profesorowie uniwersyteccy. Oprócz szkoły dobrze funkcjonowała biblioteka. Tymbark, jako jedna z niewielu miejscowości, miał także swojego lekarza.

Michał Wójcik omówił również znaczenie Tymbarku jako siedziby dekanatu, do którego należały m.in. parafie w Dobrej, Mszanie Dolnej, Wilkowisku, Olszówce i Niedźwiedziu. Prowadzący podkreślił, że kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest drugą świątynią w Tymbarku i został wybudowany w stylu klasycystycznym. Ks. proboszcz Jan Banach opowiedział o wyposażeniu kościoła, elementach pochodzących z pierwszej świątyni i trwających obecnie pracach renowacyjnych. Udostępnił również uczestnikom spaceru XIX-wieczną kaplicę Myszkowskich, która jest ostatnim grobowcem z cmentarza, otaczającego pierwszy kościół.

Uczestnicy wędrówki zatrzymali się także przy grobie inż. Józefa Marka, pioniera nowoczesnych metod sadownictwa, żołnierza i polityka, a także kpt. Tadeusza Paolone. Następnie udali się na cmentarz nr 365 z okresu I wojny światowej, gdzie spoczywają żołnierze, którzy zginęli w bitwie pod Limanową. Na zakończenie Michał Wójcik wspomniał o przemysłowej części Tymbarku i rozwoju kolei, która jednak w tej miejscowości była odsunięta od centrum i dlatego nie wpłynęła na rozwój miejscowości tak znacząco, jak miało to miejsce np. w Mszanie Dolnej. Od okresu międzywojennego kolej była jednak niezwykle ważnym czynnikiem funkcjonowania spółdzielni (w tym owocarskiej) oraz tartaków.

Zobacz również