10. inscenizacja historyczna na Dzielcu. Zaproszenie na wydarzenie

10. inscenizacja historyczna na Dzielcu. Zaproszenie na wydarzenie

14 lipca Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice, Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Krakowski, Aeroklubem Podhalańskim Łososina, Stowarzyszeniem Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, którego dyrektor dr hab. Filip Musiał, objął honorowy patronat nad tymi uroczystościami zapraszają na stoki Dzielca, gdzie odbędzie się inscenizacja historyczna.

– Okazja jest podwójna do świętowania. Raz, że mija dokładnie 80 lat od zrzutów alianckich dla Armii Krajowej w tym miejscu. Dwa, od 10 lat są tutaj organizowane uroczystości upamiętniające. W związku z tym zostały przygotowane liczne atrakcje na ziemi, jak i w powietrzu… – informuje stowarzyszenie.

Zrzutowisko Armii Krajowej „Sójka 401” na Dzielcu w Słopnicach (tak figurowało w meldunkach i raportach Komendy Okręgu Armii Krajowej w Krakowie), było niemym świadkiem wydarzeń z w nocy 9/10 lipca 1944 roku, kiedy to samolot typu Halifax z brytyjską załogą  na pokładzie zrzucił kilkanaście zasobników z amunicją, bronią, granatami i sprzętem saperskim. Zrzut odebrali żołnierze Armii Krajowej z Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego „Wilk”. Była to jedyna operacja zrzutowa jaka doszła do skutku na Dzielcu. Wcześniejsze próby 148 dywizjonu, z którego wywodziły się obie załogi, stacjonującego we włoskim Brindisi skończyły się poważnymi stratami. Do bazy nie wróciła 1/3 załóg.

– W związku ze wspomnianą podwójną okrągłą rocznicą, tegoroczne obchody na zrzutowisku „Sójka 401” zapowiadają się „bogato”, jeśli chodzi o program. Od 2014 roku kiedy to zostały oficjalnie po raz pierwszy zorganizowane, gromadzą coraz więcej osób zainteresowanych tym epizodem naszej historii. Z racji wyjątkowej rocznicy, również na ziemi, niezależnie od warunków atmosferycznych będzie można sporo zobaczyć. Przede wszystkim swoje wyposażenie, umundurowanie, uzbrojenie zaprezentują żołnierze z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic oraz po raz pierwszy żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej – którzy zaciągną również wartę honorową przy obelisku. Po raz pierwszy również ze swoim stoiskiem pojawią się żołnierze 114. Batalionu Lekkiej Piechoty Górskiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponownie na Dzielcu zaprezentują się państwu członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi, którzy oprócz stoiska, w specjalnym pokazie zaprezentują genezę, rozwój, historię, polskich jednostek powietrznodesantowych. Będą również mieć niespodziankę skierowaną do fanów motoryzacji. SRH im. 16. Pułku Piechoty, zaprezentuje  sylwetkę żołnierza polskiego z września 1939 roku, oraz jego wyposażenie, uzbrojenie. Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa zagości ze swoim stanowiskiem promocyjnym. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, będzie na swoim stoisku prezentować historyczne gry edukacyjne. Będzie można również zapoznać się i zakupić prace artystyczne o tematyce lotniczej – malarza, rzeźbiarza Roberta Firszta, prywatnie pilota szybowcowego. Konkurs wiedzy historycznej zorganizuje dla państwa Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Oddział Krakowski. Najważniejszym elementem inscenizacji będzie przelot samolotów. Rozpoczną piloci z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991 na czele z znakomitym pilotem Andrzejem Saratą wykonają przeloty nad Dzielcem. Pokażą się również samoloty, które są latającymi eksponatami muzealnymi, użyczonymi przez Muzeum Lotnictwa Polskiego specjalnie na tę uroczystość. Potem niebo będzie należeć do skoczków spadochronowych, którzy pod wodzą kpt. pil. Leszka Mańkowskiego. Dla najmłodszych jest przygotowana słodka niespodzianka, a dla wszystkich pamiątki związane z tą wyjątkową uroczystością – zachęcają organizatorzy.

Program:

9.30-11.00 – możliwość zwiedzania Izby Historycznej im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej mieszczącej się w remizie OSP w Słopnicach Górnych,

11.15 – zbiórka na parkingu pod kościołem w Słopnicach Górnych. Wyjście ścieżką edukacyjno-historyczną im. kpt. Juliana Krzewickiego ps. „ Filip ” na zrzutowisko „Sójka” na Dzielcu,

11.45 – przywitanie zaproszonych gości; upamiętnienie poległych lotników alianckich oraz żołnierzy 1. PSP AK – minuta ciszy, odegranie utworów: „Śpij kolego” i „Cisza”, złożenie wiązanek przed obeliskiem upamiętniającym lotników alianckich, krótka historia zrzutowiska „Sójka”,

– przelot samolotów z Aeroklubu Podhalańskiego Łososina Dolna,

– przelot latających eksponatów Muzeum Lotnictwa Polskiego,

– „Powroty Cichociemnych” – zrzut desantu skoczków spadochronowych,

– wręczenie podziękowań,

– słodka niespodzianka dla najmłodszych (zrzut cukierków),

– prezentacja wyrobów artystycznych o tematyce lotniczej (stoisko artysty – malarza Roberta Firszta ), gier edukacyjnych (stoisko Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie), wyposażenia i uzbrojenia wojsk powietrzno-desantowych, lotnictwa wojskowego, żołnierza polskiego z września 1939 roku, historii polskiego lotnictwa (Stowarzyszenia : GRH „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi, Stowarzyszenia im. 16. Pułku Piechoty, 8.  Baza Lotnictwa Transportowego – Balice, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 114. Batalion Lekkiej Piechoty Górskiej Wojsk Obrony Terytorialnej Muzeum Lotnictwa Polskiego) oraz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Odział Krakowski.

16:00 – podsumowanie imprezy, poczęstunek, zakończenie.

tekst: SRH 1. PSP AK; oprac. MAG

fot. organizatorzy

Zobacz również