18 sierpnia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mszana Dolna

18 sierpnia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mszana Dolna

Na 18 sierpnia Wojewoda Małopolski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu nr 4 w Kasince Małej do Rady Gminy Mszana Dolna.

W maju Piotr Borkowski – Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Katarzyny Filipiak z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

25 czerwca w komunikacie Komisarz Wyborczy poinformował o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna. Są to: Komitet Wyborczy Wyborców Marek Stożek oraz Komitet Wyborczy Wyborców Mateusza Dąbrowy.

Z dokumentami można zapoznać się poniżej.

źródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również