Dzieci i dorośli bawili się podczas podchodów w Kamienicy

Dzieci i dorośli bawili się podczas podchodów w Kamienicy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zorganizował podchody. Przypomnienie popularnej zabawy wymagającej rozwiązywania zadań i poszukiwania wskazówek okazało się trafionym pomysłem. Dobrze bawili się zarówno młodzi uczestnicy, jak i dorośli opiekunowie.

źródło: GOKSiR w Kamienicy; oprac. MAG

fot. GOKSiR w Kamienicy oraz Hilary Majewski

Zobacz również