Podpisano umowę na przebudowę mostu na granicy Limanowej i Starej Wsi

Podpisano umowę na przebudowę mostu na granicy Limanowej i Starej Wsi

W Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowę na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Kamienica w Starej Wsi wraz z przebudową jezdni i poboczy w Limanowej i Starej Wsi. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Limdrog”  Sp. z o.o. z Limanowej. Wartość według oferty to 2. 884. 084,00 zł brutto.

Umowę podpisali starosta Mieczysław Uryga, wicestarosta Ewa Filipiak, Marek Urbański -dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej wraz z księgowym Bogumiłem Królem oraz przedstawiciel wykonawcy – Maciej Szkarłat prezes zarządu przedsiębiorstwa.

– Inwestycja przyczyni się do likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (dotychczasowa nośność – 15 ton) oraz do znacznej poprawy złego stanu technicznego obiektu. Zadanie przewiduje również przebudowę nawierzchni drogi na dojazdach do mostu zarówno od strony miasta Limanowa, jak i Starej Wsi o łącznej długości 967 mb. – informuje Starostwo Powiatowe.

Zakres zadania to: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie płyty mostu, przebudowa wsporników mostowych, wykonanie ciągu pieszego, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, roboty konserwacyjno-zabezpieczające obiekt, montaż barier ochronnych. W ramach odcinkowej przebudowy drogi powiatowej na dojazdach do mostu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz ze wzmocnieniem geosiatką, likwidacja przełomów i zapadnięć, regulacja odwodnienia wzdłuż drogi, wykonanie zjazdów, modernizacja istniejących przejść dla pieszych poprzez wykonanie oświetlenia wraz z oznakowaniem drogowym.

Inwestycja zostanie wykonana do 30 listopada 2024 r. Realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez powiat limanowski 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej; oprac. MAG

fot. Starostwo Powiatowe w Limanowej

Zobacz również