Samorządy miasta i gminy Mszana Dolna oraz Rabki-Zdroju chcą wspólnie rozwijać infrastrukturę rowerową

Samorządy miasta i gminy Mszana Dolna oraz Rabki-Zdroju chcą wspólnie rozwijać infrastrukturę rowerową

Samorządowcy miasta i gminy Mszana Dolna oraz Rabki-Zdroju dyskutowali w Mszanie Dolnej o możliwościach budowy ścieżki rowerowej doliną Raby. Zarówno burmistrz Agnieszka Orzeł, wójt Mirosław Cichorz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką Zawadzką, jak i burmistrz Leszek Świder dostrzegają potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i wyrażają gotowość współpracy w tym zakresie.

– Szanowni Państwo, dziś uczestniczyłem w spotkaniu w urzędzie miasta Mszana Dolna w sprawie budowy ścieżki rowerowej przez trzy gminy. W spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Orzeł – burmistrz Mszany Dolnej,  przewodnicząca Agnieszka Zawadzka i Mirosław Cichorz – wójt Mszany Dolnej, Rabkę reprezentowałem ja oraz Tomasz Koperniak, który jest mocno zaangażowany w sprawy ścieżek rowerowych. Wspólnie zadeklarowaliśmy gotowość i podjęcie starań dla budowy ścieżki rowerowej doliną Raby przez nasze trzy gminy. Przygotowaliśmy wspólne pismo do Zarządu Województwa Małopolskiego. Nasze działanie ma doprowadzić do powstania i połączenia ścieżki z realizowaną inwestycją Velo-Raba – poinformował burmistrz Leszek Świder na swoim facebookowym profilu.

– Nasze starania dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej i budowy sieci ścieżek rowerowych, w tym tej w dolinie rzeki Raby pomiędzy naszymi sąsiednimi samorządami zostało dziś zwieńczone podpisanym porozumieniem ws. współpracy pomiędzy Mirosławem Cichorzem – wójtem gminy Mszana Dolna, Agnieszką Orzeł – burmistrz miasta Mszana Dolna i Leszkiem Świdrem – burmistrzem miasta i gminy Rabka-Zdrój. Jednogłośnie potwierdziliśmy dziś potrzebę rozwoju tras rowerowych w naszym regionie, zwłaszcza w kontekście modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz realizowanej w ramach inwestycji PKP PLK Podłęże – Piekiełko. Przed nami kolejne spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – napisała z kolei Agnieszka Zawadzka – przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna.

źródło: FB burmistrza Leszka Świdra i przewodniczącej Agnieszki Zawadzkiej; oprac. MAG

fot. FB burmistrza Leszka Świdra

Zobacz również