„Wdzięczność jest pamięcią serca” – ks. Jerzy Raźny po 17 latach kończy posługę na urzędzie proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej

„Wdzięczność jest pamięcią serca” – ks. Jerzy Raźny po 17 latach kończy posługę na urzędzie proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej

„Wdzięczność jest pamięcią serca” – słowa Jeana Massieu kilkukrotnie zostały przywołane podczas dziękczynnej mszy św. za posługę ks. Jerzego Raźnego na urzędzie proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

Po 17 latach pracy w mszańskiej parafii ks. Jerzy Raźny przechodzi na emeryturę, ale nadal pozostaje w tej wspólnocie. Przed rozpoczęciem Eucharystii delegacje wyraziły podziękowanie za lata współpracy i złożyły życzenia obfitości łask Bożych w kolejnym etapie kapłaństwa. Podkreślano, że „odchodzi proboszcz, ale zostaje ksiądz Jerzy”.

Jerzy Łabuz – przewodniczący Rady Parafialnej przypomniał, jakie inwestycje zostały zrealizowane przez ostatnie 17 lat. Była to przede wszystkim kontynuacja prac konserwatorskich przy polichromii, odnowienie elewacji kościoła czy nowe sanitariaty przy świątyni. Za duchowe przewodnictwo, każde dobre słowo i współpracę dziękowali przedstawiciele Służby Liturgicznej, Orkiestry Dętej z Mszany Górnej, Zagórzan, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Szkoły Podstawowej nr 2, Odnowy w Duchu Świętym, Rodziny Różańcowej, Grupy Modlitewnej, Zespołu Charytatywnego, Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszany Górnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Łostówki, Chóru Męskiego im. ks. Józefa Hajduka, Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Orkiestrą Dętą z Mszany Dolnej. Słowa wdzięczności popłynęły także od mieszkańców Łostówki. Sołtys Maria Farganus podkreśliła przede wszystkim troskę o wygląd i wyposażenie kaplicy, w której modli się lokalna społeczność. Wkład w życie miasta i gminy Mszana Dolna docenili samorządowcy. W imieniu burmistrz Agnieszki Orzeł głos zabrała sekretarz miasta – Ewa Poray Zbrożek. Życzenia złożyli również Agnieszka Sasal i Stanisław Antosz, przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Z kolei wójt Mirosław Cichorz wręczył odznaczenie za zasługi dla gminy Mszana Dolna. Uzasadnienie do uchwały podjętej przez Radę Gminy odczytała przewodnicząca Agnieszka Zawadzka. W tym wzruszającym momencie nie zabrakło także ciepłych słów od przyjaciół i rodziny ks. Jerzego Raźnego. Do podziękowań dołączyła się również nasza redakcja.

Na zakończenie ks. Jerzy Raźny skierował wyrazy uznania do swoich współpracowników, grup parafialnych, przedstawicieli samorządów i różnych organizacji, a także do wszystkich parafian. Jak podkreślił odchodzący proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła, szczególne znaczenie miała dla niego obecność ks. infułata Jakuba Gila, który przed laty wygłosił homilię podczas mszy św. prymicyjnej, a teraz towarzyszy w chwili przejścia na emeryturę.

fot. Tv28 oraz Bartosz Gocał

Zobacz również