To nie prima aprilis. 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny

1400 rachmistrzów w całej Małopolsce będzie zbierać informacje w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Narodowy Spis Powszechny przeprowadza się nie rzadziej niż co 10 lat. Tegoroczny jest wyjątkowy gdyż jest pierwszym po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Spisem są objęte:

1) Osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami

2) Osoby niemające miejsca zamieszkania

3) Mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Udział w spisie można wziąć na 3 sposoby:

1) Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. zostanie uruchomiona ankieta na stronie internetowej: www.spis.gov.pl, umożliwia ona zrealizowanie obowiązku poddania się spisowi poprzez samodzielne wypełnienie formularza.

2) Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. – przeprowadzenie przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z osobami objętymi spisem.

3) Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. – zebranie przez ankietera statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych osób objętych spisem.

Dodatkowo w dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011r. przeprowadzony zostanie drogą telefoniczną spis kontrolny.

Wszystkie informacje podane w spisie są poufne i objęte są tajemnicą statystyczną.


 

Zobacz również