Nie ma porozumienia w/s odszkodowania

Nie ma porozumienia w/s odszkodowania

Żądają ponad miliona złotych odszkodowania. Pieniądze miałyby zadośćuczynić krzywdom moralnym i materialnym. W piątek (21.09) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie wyjaśniające w/s roszczenia finansowego, jakie złożyli pełnomocnicy rodziny Bernadetty Gnieckiej, wobec Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie.

Strony sporu nie doszły jednak do porozumienia, bo oferowanej przez pełnomocników rodziny Bernadety Gnieckiej nie przyjął przedstawiciel szkoły. O ponad milion złotych, rodzina wystąpiła na drodze powództwa cywilnego.

Z kolei osobny proces będzie dotyczył kwoty prawie 900 tys. zł. Rodzina domaga się tej sumy od Urzędu Gminy Niedźwiedź. Sąd jednak podjął decyzję, że dopiero rozpocznie się on po uprawomocnieniu się wyroku w procesie karnym. Ponieważ skazana o lobbing Anna A. była dyrektorka placówki w Podobinie odwołała się od wyroku do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Zobacz również