Góralsi zakończyli XXXVIII Festiwal Limanowska Słaza

Góralsi zakończyli XXXVIII Festiwal Limanowska Słaza

Ostatnim akcentem XXXVIII Festiwalu Limanowska Słaza był występ zespołu Góralsi. W ciągu 3 dni na scenie Limanowskiego Domu Kultury wystąpili soliści, instrumentaliści i zespoły regionalne. W niedzielę poznaliśmy laureatów.

Wyniki  XXXVIII Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”:

Zespoły regionalne
Dorośli

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 2000 zł ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Starostwo Powiatowe w Limanowej i Burmistrza Miasta Limanowa otrzymały zespoły regionalne ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy i KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 1000 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymał: zespół regionalny GORCE z Kamienicy i LIMANOWIANIE z Limanowej.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymał zespół regionalny SPOD KICEK z Mordarki i PRZYSZOWIANIE z Przyszowej.

Dzieci
Pierwsze miejsce wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) przyznano zespołowi PNIOKI z Sadku-Kostrzy.
Dwa równorzędne II miejsca wraz z medalem i nagrodą rzeczową ( książka) otrzymali: MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic i DOLINA SŁOMKI ze Stronia.
Trzy równorzędne III miejsca wraz z medalem i nagrodą rzeczową(książka) otrzymali: MALI RABIANIE z Raby Niżnej, ZASADNIOKI z Zasadnego i MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca.

Grupy obrzędowe
I i II miejsca nie przyznano.
III miejsce wraz z medalem otrzymało KGW z Zasadnego, a wyróżnienie KGW Stara Wieś-Rola.

Muzyki ludowe
Dorośli
Nagrodę specjalną im. Jerzego Obrzuta „za wierność wobec tradycji”, ufundowaną przez Limanowski Dom Kultury w wysokości 500 zł i rzeźbę otrzymała muzyka KASINIANIE-ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej.

Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymali: muzyka zespołu LIMANOWIANIE z Limanowej, rodzinna kapela Curzydłów ze Słopnic oraz muzyka zespołu SPOD KICEK z Mordarki.
Dwa równorzędne II miejsca wraz z medalem otrzymali: muzyka PRZYSZOWIANIE z Przyszowej i muzyka DOLINA SŁOMKI ze Stronia.
Dwa równorzędne III miejsca wraz z medalem otrzymali LASKOWIOKI z Laskowej i muzyka ZNAD SMOLNIKA z Męciny.
Wyróżnienie otrzymała muzyka SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca.
Ponadto muzyka GORCE z Kamienicy otrzymała specjalne wyróżnienie za doskonałą technikę gry.

Młodzież
Dwa I miejsca wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) otrzymali MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic i PORYMBIANIE z Poręby Wielkiej.
Dwa równorzędne II miejsca wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) otrzymali: OLSZOWIANIE z Olszówki i TURBACYKI z Koniny.
Trzecie miejsce wraz z medalem otrzymali RABIANIE z Raby Niżnej.
Wyróżnienie otrzymali MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
II miejsce wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) otrzymali OLSZOWIANIE z Olszówki.

Instrumentaliści ludowi
Dorośli
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł ufundowane przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „Śnieżnica” otrzymał: Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej i Franciszek Krzysztofiak z Koniny.
II miejsce wraz z medalem otrzymał Jan Nawara z Olszówki.
III miejsce wraz z medalem otrzymała Iwona Cichoń z Łukowicy.

Wyróżnienie specjalne za wieloletni udział w festiwalu otrzymał Apolinary Salamon z Kłodnego.

Andrzej Krzysztofiak z Koniny nie został sklasyfikowany ze względów regulaminowych.

Młodzież
Konrad Nawara z Olszówki nie został sklasyfikowany ze względów regulaminowych.

Dzieci
Pierwszego miejsca nie przyznano.
II miejsce wraz z medalem nagrodą rzeczową (książka)i otrzymała Izabela Cedzidło z Kamienicy.

Śpiew solowy
Dorośli

I miejsca nie przyznano.
Cztery równorzędne drugie miejsca wraz z medalami otrzymały: Maria Franczak ze Starej Wsi, Zuzanna Jędrzejek z Limanowej, Magdalena Dudek z Makowicy, Antonina Lubera z Pisarzowej.

Cztery wyróżnienia otrzymały: Anna Gajewska z Mszany Dolnej, Barbara Stożek z Mszany Dolnej, Maria Nawara z Olszówki i Anna Kaciczak z Poręby Wielkiej.

Młodzież
I i II miejsca nie przyznano.
Dwa równorzędne III miejsca wraz z medalem otrzymały: Anna Włodarczyk z Męciny i Marta Bednarz z Koniny.

Dzieci
I miejsce wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) otrzymał Jakub Jasiński z Męciny.
Drugiego miejsca nie przyznano.
Trzy równorzędne III miejsca wraz z medalem otrzymał: Dawid Faron z Zalesia, Monika Potaczek z Olszówki i Marcelina Gacek z Raby Niżnej.

Grupy śpiewacze
Dorośli

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną 300 zł ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymała grupa GORCE z Kamienicy.
II miejsce wraz z medalem otrzymała grupa KONINIANKI z Koniny.
Dwa równorzędne III miejsca wraz z medalami otrzymali ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy i SŁOMCANKI z Mszany Dolnej.
Dwa wyróżnienia trafiły do KGW Makowica i KGW z Olszówki.

Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce wraz z medalem otrzymała grupa z Sadku-Kostrzy.
III miejsce wraz z medalem otrzymali MALI MĘCINIANIE.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
Dwa równorzędne II miejsca wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książki) otrzymały: OLSZOWIANKI z Olszówki i dziewczęca grupa z Przyszowej.

Gawędziarze:
Dorośli;
I miejsce i nagrodę 200 zł ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymał Marian Janik ze Słopnic.

Trzy równorzędne II miejsca wraz z medalami otrzymała: Maria Markiewicz z Porąbki, Krystyna Wilczyńska ze Stronia i Stanisław Kurek z Koniny.

Trzy równorzędne III miejsca wraz z medalami otrzymał: Jan Lorek z Przyszowej, Stanisław Ptaszek z Pasierbca, Zofia Michałek z Dobrej.

Trzy wyróżnienia przyznano dla: Marii Nawara z Olszówki, Wandzie Majerskiej z Laskowej i Józefie Wcisło z Mszany Dolnej.

Młodzież
Dyplom za udział otrzymał Stanisław Kowal z Raby Niżnej.

Dzieci
I miejsca nie przyznano.
II miejsce wraz z medalem i nagrodą rzeczową (książka) otrzymała Dominika Wiewióra z Męciny.
III miejsce wraz z medalem otrzymała Karolina Wierzycka z Zalesia.
Wyróżnienie otrzymał Michał Potaczek z Olszówki.

Mistrz i uczeń
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 400 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymał: mistrz Marek Duda z uczennicą Iloną Dudą ze Szczawy oraz mistrz Bronisław Kaczor z uczniami: Gabrielą Pitek i Łukaszem Pitkiem.

Dwa równorzędne II miejsca wraz z medalami otrzymał: Jan Nawara i uczennica Klaudia Kraus z Olszówki oraz mistrz Barbara Stożek z uczennicami Małgorzatą Ciężak, Sabiną Chrustek i Urszulą Łabuz.

Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody” który odbędzie się w Łużnej w kwietniu 2013 r. Komisja zakwalifikowała zespół JURKOWIANIE z Jurkowa, gm. Dobra pod warunkiem uwzględnienia wszystkich uwag komisji konsultantów.

Ponadto Komisja zarekomendowała zespół regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej do udziału w festiwalu TALIA – KORZENIE, który odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w dn. 29–30 listopada 2012 r.

Video nagrane przez „mcksokol”:

Mali Męcinianie

Spod Kicek

Kasinianie-Zagórzanie

Dominika Wiewióra

Jakub Jasiński

Seminariu Folklorystyczne

 Fot: FotoDomel

Wkrótce materiał video.

Zobacz również