Ludwik Mordarski – człowiek orkiestra i instytucja