Budżet miasta "podzielił" radnych

Budżet miasta "podzielił" radnych

Na poniedziałkowej sesji radni miasta Mszany Dolnej głosowali uchwałę budżetową. Choć budżet został przyjęty, to niesmak głosowania pozostaje, bo pięcioro radnych wstrzymało się od głosu.

Po odczytaniu treści uchwały budżetowej, radni mogli głosować – za nowym budżetem zagłosowali:  Bogumiła Cieżak, Jerzy Karczewski, Irena Łacna, Jan Szynalik,  Adam Malec, Jan Stożek, Jacek Wardyński oraz Adam Wietrzyk. Od głosu zaś wstrzymali się radni: Władysław Broczkowski, Andrzej Dudzik, Joanna Kotarba, Agnieszka Sasal i Artur Widzisz.

Najważniejsze zapisy nowego budżetu to;  DOCHODY na rok 2013 – te zamykają się kwotą 24.293.992,44 zł ( w tym dochody bieżące; 18.352.438,00 zł. oraz dochody majątkowe (inwestycje) w wysokości 5.941.554,44 zł) WYDATKI na rok 2013 – łączna ich kwota to suma 24.100.199,00 zł. Na inwestycje Samorząd mszański zaplanował w tym roku kwotę 5.941.554,44 zł. Budżet ma wynik dodatni – nadwyżka zamyka się sumą 193.793,44zł. Rada Miasta zaaprobowała także wysokość spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów – tu łączna kwota spłaty wyniesie 1.193.793,44 zł, a złożą się na nią, kredyt w wysokości 1 mln. zł i nadwyżka w kwocie 193.793,44 zł.

Po głosowaniu burmistrz Filipiak podziękował „dziewiątce” radnych za poparcie finansowych planów na nowy rok.

 Tadeusz Filipiak pytał radnych (…) Co takiego się stało od dnia, kiedy w czasie obrad komisji stałych Rady Miasta pozytywnie i bez uwag przyjęli przedłożony projekt budżetu, a dziś o tej pozytywnej ocenie jakby zapomnieli i podnieśli ręce w momencie gdy padło pytanie, kto się od głosu wstrzymuje (…).

www.mszana-dolna.pl

Zobacz również