Łętowe. "Uczniowie Kościuszki" mają nową salę gimnastyczną