Tymbark. Rekordowe inwestycje za 6,5 mln złotych

Tymbark. Rekordowe inwestycje za 6,5 mln złotych

Gmina Tymbark realizuje inwestycje za rekordową kwotę 6,5 mln złotych. 3 mln 200 tys. złotych , to środki zewnętrzne. Mieszkańcy mogą się cieszyć, bo wkrótce zostanie ukończona budowa chodnika przy drodze powiatowej z Tymbarku do Piekiełka i droga „Kwaśniakówka”. Trwa realizacja wodociągu w Zamieściu i zostanie też przebudowa stacji uzdatniania wody w Podłopieniu.

Budowa drogi gminnej nr 2548096 „Kwaśniakówka” w km 0+575,00 – 0+905,60 w miejscowości Podłopień i Tymbark

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania obejmującego budowę gminnej drogi „Kwaśniakówka”. Koszt zadania to blisko 462 tys. zł w tym 212 tys. zł pozyskano ze środków zewnętrznych.

Zakres prac przy w/w inwestycji obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, przebudowę przepustu pod drogą, odbudowę chodnika, konstrukcję podbudowy wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 330 m, a także przebudowę sieci wodociągowej i gazowej oraz roboty elektryczne.

Planowany termin zakończenia to sierpień 2018 r.

Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej 1617 K Piekiełko – Tymbark w km 2+303,50 – 2+878,50 od drogi gminnej „ Na Stoku” dz. ewid. nr 478 w Tymbarku do drogi gminnej „Kopana Droga” dz. ewid. nr 134 w Piekiełku

Gmina Tymbark przy współpracy z Powiatem Limanowskim realizuje zadanie obejmujące budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej Piekiełko – Tymbark od drogi gminnej „Na Stoku” do drogi gminnej „Kopana Droga” na odcinku ok. 575 m.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec sierpnia br., a koszt całkowity inwestycji to blisko 929 000 zł z czego 50% stanowi udział Powiatu Limanowskiego.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, studni i montaż rur ochronnych, poszerzenie jezdni, konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych oraz zamontowanie oznakowania pionowego.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Podłopieniu

Inwestycja jest jednym z etapów dużej inwestycji gminnej pn. Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wod-kan.

W ramach zadania zostanie wykonana m.in.: elewacja zewnętrzna budynku, wymieniony dach i pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz drzwi wewnętrzne, odwodnienie budynku i przeróbka instalacji elektrycznej. Wymieniony zostanie także chlorator, zbiorniki filtracyjne i osprzęt hydroforni oraz zamontowane lampy UV.

Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień br. Koszt realizacji tego etapu rozbudowy to blisko 435 151  zł.

Termin zakończenia prac zaplanowany jest na sierpień br.

Wodociąg Zamieście

Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długość ok 6,2 km i ma na celu zaopatrzenie w wodę, ze zbiornika zlokalizowanego na „Górach Rysie” osiedli: Pasykówka, Skrzatki, Puty i Zagroda – na wysokości skrzyżowania w kierunku Słopnic. Planowane jest także połączenie z istniejącym wodociągiem na osiedlu Sowy Tajdusie zasilanym ze zbiornika na osiedlu Tajdusie.

Jednocześnie inwestycja zakłada przebicie pod ciekiem wodnym „Słopniczanka”  i docelowe włączenie do istniejącego wodociągu biegnącego od Tymbarku przy osiedlu „Malarzówka”  i „Brodkówka”. Koszt  rozbudowy to blisko 950 tys.  zł.

Termin zakończenia prac zaplanowany jest na sierpień tego roku.

Zobacz również