Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pajdzika Przyszłość-Jedność-Zgoda przedstawił swój program i kandydatów(MATERIAŁ SPONSOROWANY)

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pajdzika Przyszłość-Jedność-Zgoda przedstawił swój program i kandydatów(MATERIAŁ SPONSOROWANY)

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Pajdzika „Przyszłość-Jedność-Zgoda” przedstawił swój program, jak i kandydatów do Rady Gminy Mszana Dolna w październikowych wyborach samorządowych.

Komitet Wyborczy Wyborców „Przyszłość-Jedność-Zgoda” jest spontanicznym ruchem społecznym powstałym w celu przyspieszenia rozwoju naszej gminy. Reprezentujemy różne doświadczenia i różne zawody a łączy nas umiłowanie do naszej małej ojczyzny oraz uczciwość, pracowitość i doświadczenie, naszym kandydatem na wójta jest Piotr Pajdzik. Naszym niezaprzeczalnym bogactwem jest nasza piękna ziemia oraz utalentowani i pracowici ludzie. Tego bogactwa marnować nie wolno, trzeba do maksimum wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty finansowe w celu podniesienia atrakcyjności gminy oraz rozbudowie jej infrastruktury. Ponadto musimy konsekwentnie likwidować istniejące dotąd przeszkody i ograniczenia. Turystyka, drobny przemysł, rzemiosło, handel i rolnictwo z wyróżnieniem rolnictwa ekologicznego to dziedziny dla których będziemy stwarzać najlepsze z możliwych warunków. Ich dobra kondycja zapewni fundusze na cele społeczne, tworzenie miejsc pracy i pozwali zatrzymać wyjazdy naszej młodzieży za chlebem. Przyszłość turystyki a także nasze oczekiwania w tym względzie wymuszają na nas szczególną troskę o stan środowiska. Lasy, krajobrazy, powietrze i woda to nasze wiano i dziedzictwo oraz nasze zobowiązanie – nie dopuścimy do ich degeneracji czy niszczenia. 

Przyjazny Urząd

Swoją pracę na rzecz mieszkańców Gminy Mszana Dolna rozpoczniemy od reorganizacji pracy urzędu. Chcemy wprowadzić taki system aby każdy urzędnik rozliczany był za wykonanie poszczególnych zadań, a sposób premiowania zależałby od szybkości ich rozpatrzenia. Każdy z nas przychodząc do urzędu musi odczuć przychylność urzędnika a rozpatrzenie składanego wniosku musi być w terminie możliwie najszybszym. Sprawnie działający urząd, odpowiednia obsługa mieszkańców to gwarancja szybszego rozwoju gminy, powstawania nowych miejsc pracy oraz zachęcenia zewnętrznych podmiotów do inwestowania w naszym terenie. 

Służba Zdrowia,

Wszystkie Ośrodki Zdrowia zapewniające podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy są placówkami prywatnymi i za ich organizację pracy odpowiadają podmioty prowadzące te przychodnie. Nie oznacza to, że nie będziemy wspierać ich działalności. Dołożymy wszelkich starań aby poszczególne przychodnie były doposażone w taki sposób, aby spełniały warunki które gwarantują kontrakty ze specjalistami w ramach NFZ. Dobrze działająca Służba Zdrowia to inwestycja w zdrowe społeczeństwo. 

Oświata 

System gminnego szkolnictwa wymaga dość dużych nakładów w prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Po reformie oświatowej niektóre szkoły borykają się z brakiem odpowiedniej ilości pomieszczeń dla wszystkich oddziałów. Będziemy zabiegać o środki zewnętrzne aby zapewnić przystosowanie wszystkich placówek do nowej rzeczywistości oświatowej oraz aby powstawały nowe oddziały przedszkolne w celu opieki nad naszymi najmłodszymi pociechami, co jest warunkiem możliwości podejmowania pracy przez ich rodziców. Równocześnie gwarantujemy doposażenie placówek w najnowsze pomoce naukowe w taki sposób aby nasi uczniowie korzystali z takich możliwości jak ich rówieśnicy z dużych miast. Wprowadzimy stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. 

Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko formacja która ratuje nasz dobytek w razie kataklizmów ale to również długoletnia tradycja – być strażakiem to zaszczyt. Jednostki OSP z terenu gminy są dość dobrze doposażone ale ze względu, że urządzenia wykorzystywane przez strażaków w miarę upływu czasu tracą atesty, wymagają ciągłych nakładów. Obiecujemy zadbać o strażaków w taki sposób aby sprzęt którym dysponują nie tylko ułatwiał im wykonanie zadania ale aby podczas ich akcji nie narażał ich na utratę zdrowia czy życia. . 

Inwestycje i rozwój

Najkosztowniejszym zadaniem dla gminy będzie zapewne dokończenie budowy sieci kanalizacyjnych tam gdzie ich jeszcze nie ma, czyli: Glisne, Olszówka, Lubomierz, Kasina Wielka i część Łętowego i Raby Niżnej. Zdajemy sobie sprawę, że są to ogromne kwoty ale inwestycje te muszą być wykonane w pierwszej kolejności, ponieważ w przyszłości spowoduje to duże oszczędności dla dalszych inwestycji. Poczynimy starania w zdobywaniu środków zewnętrznych (rządowych, unijnych) na te cele i wiemy jak to zrobić. Budowa chodników wzdłuż dróg to kolejne wyzwanie którego zobowiązujemy się podjąć i systematycznie realizować. Do wielu osiedli brakuje jeszcze dróg asfaltowych, a te które zostały wybudowane około 20 lat temu wymagają już remontu. 

Turystyka 

W celu wzbogacenia naszej oferty która ma decydujący wpływ na ilość odwiedzających nas turystów, wykonamy następujące prace: – będziemy aktywnie zabiegać o zbudowanie trasy dla wyczynowego narciarstwa biegowego, obecna ekipa pokpiła sprawę, która była na bardzo dobrej drodze, – przy współpracy z innymi organizacjami wytyczymy dodatkowe szlaki piesze i rowerowe, które wzbogacimy o platformy i miejsca widokowe wyposażone w ławeczki, stoły, kosze na śmieci i tablice informacyjne, – zadbamy o regularne sprzątanie i wykaszanie ścieżek a także potoków i innych często odwiedzanych miejsc, – zlokalizujemy i urządzimy niskobudżetowe kąpieliska w odpowiednich miejscach, – doprowadzimy do powrotu kolonii w szkołach w okresie wakacji i ferii, – poszerzymy formułę odpustu o wystawy rodzimych artystów, prezentacje wytworów lokalnego rzemiosła i potraw regionalnych, – wydamy folder zawierający większość gminnych atrakcji turystycznych w którym znajdą się m. in. pensjonaty, kwatery, gospodarstwa agroturystyczne, hotele oraz kalendarz imprez, – zorganizujemy centralną informację turystyczną wraz z możliwością rezerwacji miejsc noclegowych oraz będziemy aktywnie uczestniczyć w targach turystycznych, Udzielimy wszelkiej możliwej pomocy tworzącym pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne, obniżymy stawki podatku od nieruchomości i zastosujemy szybką ścieżkę administracyjną. Ustanowimy osobę odpowiedzialną za pomoc w pisaniu projektów dla wszystkich chętnych stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz pomoc przy rozliczaniu otrzymanych dotacji. Kultywowanie tradycji otrzymanych w spadku po przodkach, poznawanie swojej historii, reprezentowanie gminy na zewnątrz, inicjatywy kulturalne czy sportowe będą wspierane przez urząd. 

Obiekty sakralne 

Deklarujemy wszelką pomoc w uzyskiwaniu funduszy zewnętrznych służących budowie oraz utrzymaniu w należytej kondycji kościołów, kaplic, kapliczek oraz ich otoczenia. 

Ekologia i ochrona środowiska 

Będziemy wdrażać wszystkie dostępne programy służące ochronie środowiska i oszczędności energii. Wzorem programu zainicjowanego przez byłego wójta, Pana Tadeusza Patalitę, dotyczącego budowy instalacji solarnych opracujemy i skutecznie wdrożymy program budowy ogniw fotowoltaicznych. Doprowadzimy do ukończenia budowy kanalizacji we wszystkich miejscowościach w naszej gminie, a tam gdzie doprowadzenie linii kanalizacji będzie ekonomicznie nieuzasadnione wesprzemy budowę oczyszczalni przydomowych. 

Pragniemy aby nasza gmina była dobrym i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich mieszkańców, aby nikt nie musiał wyjeżdżać stąd w poszukiwaniu chleba i każdy miał możliwość rozwoju osobistego oraz pełnego demokratycznego uczestnictwa w sprawach gminy. Jesteśmy otwarci na każdą radę, a jeśli zgadzasz się z naszym programem to prosimy o głos i zapraszamy do współpracy. 

My dotrzymamy słowa KWW „Przyszłość-Jedność-Zgoda”

Kontakt

Telefon: 608 742 418 

E-mail: pajdzikpiotr@op.pl 

Zarejestrowani kandydaci z ramienia KWW „Przyszłość-Jedność-Zgoda” do Rady Gminy Mszana Dolna

Krzysztof Domiter – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Mszany Górnej Urodziłem się w Kasince Małej a od prawie 30-u lat mieszkam w Mszanie Górnej. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jako radny zajmę się budową dróg osiedlowych i chodnika wzdłuż drogi 968 aby nasze dzieci idące do szkoły były bardziej bezpieczne. Będę dążył do zbudowania ścieżek rowerowych.

Józef Gacek – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Lubomierza
Jako radny zajmę się odbudową i modernizacją dróg osiedlowych oraz polnych, naprawą zniszczonych nawierzchni, będę dążył do położenia nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej. Kolejnymi zadaniami które będę chciał zrealizować to: budowa boiska sportowego przy szkole nr 1 , uruchomienie bezpłatnego żłobka, budowa chodników i oświetlenia oraz organizować pomoc przy osuwiskach. Poczynię również starania aby w naszym ośrodku zdrowia było więcej specjalistów. Warto oddać na mnie głos.

Tomasz Kotarski – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Kasiny Wielkiej
Pochodzę z Kasiny Wielkiej, lat 40, jestem żonaty, wychowuję dwójkę dzieci. Mam wykształcenie budowlane, pracuje w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju. Po raz pierwszy biorę udział w wyborach samorządowych, nie należę do żadnej partii politycznej. Interesuje się problemami mieszkańców, znam trudności jakie napotykają, dlatego chciałbym zadbać o poprawę jakości ich życia, stanu infrastruktury w naszym bezpośrednim otoczeniu. Mając mandat radnego zajmę się rozbudową sieci kanalizacyjnej, oświetlenia dróg osiedlowych, chodników dla pieszych, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa, szczególnie najmłodszych mieszkańców. Dziękuje za głos oddany na mnie.

Grzegorz Ogiela – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Łostówki
Lat 42, przedsiębiorca, od dawna prowadzący własną firmę produkującą i sprzedającą odzież skórzaną. Nie należę do żadnej partii politycznej, kieruje się tylko dobrem drugiego człowieka. Jako radny chciałby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę wszystkich mieszkańców Łostówki, zająć się budową chodnika i oświetlenia wzdłuż głównej drogi. Swoją służbę społeczną będę opierał na rozmowach i współpracy ze wszystkimi mieszkańcami, którym zależy na rozwoju naszej wsi. Proszę uprzejmie o głos!

Jan Olszowski – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Olszówki Mam 58 lat, wykształcenie dwuletnie pomaturalne w zawodzie rolniczym, pracuję jako stolarz. Jestem żonaty, mam czworo dorosłych dzieci. Pochodzę z Olszówki i od 1994 r. wraz z rodziną mieszkam tutaj na stałe, tutaj zbudowałem swój dom i z tą miejscowością związałem swój los. Olszówka to duża malownicza miejscowość, z pracowitymi i aktywnymi społecznie mieszkańcami. To wieś z tradycjami kulturowymi, która przez stulecia była przykładem rozwoju i organizacji społeczeństwa. Obecnie położona daleko od centrów decyzyjnych, jakby na „końcu świata”, o coraz mniejszym znaczeniu i zmniejszającą się liczbą mieszkańców. Dla mnie ważne jest wyznaczenie priorytetów dla rozwoju naszej wsi tak aby podjęte działania służyły rozwojowi jak największej liczbie mieszkańców, i pomogły wyjść zwycięsko z procesu globalizacji. Stać nas na nowoczesną wieś gdzie własność komunalna jest szanowana, drogi znaczą drogi, są bezpieczne i spełniają swoją rolę. Cele strategiczne: 1. Budowa drogi Rabka-Zdrój / Poręba Wielka. Pozwoli to wyjść Olszówce z izolacji, da nowy impuls rozwoju i docelowo powstrzyma proces wyludniania się wsi. 2. Budowa nowoczesnej szkoły na istniejącym placu z utrzymaniem cyklu nauczania. Jest to możliwe. 3. Budowa kanalizacji. 4. Budowa chodnika wzdłuż drogi wiejskiej. 5. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Rabie Niżnej. 6. Zabezpieczenie terenu placu szkolnego przed podmywaniem /regulacja potoku Olszówka. Cele bieżące: Utworzenie parkingu koło szkoły, termin jak najszybciej. Budowa dróg osiedlowych, zabezpieczenie mostków przed podmywaniem. Większe wsparcie środkami UG Stowarzyszeń pracujących na rzecz młodzieży i dzieci. Jestem otwarty na inicjatywy ludzi, cierpliwym w działaniu, realizuję podjęte cele, umiem znajdywać kompromis. Proszę Was o zaufanie i danie mi szansy w najbliższych wyborach. Wspólnie uczyńmy Olszówkę bezpieczną, większą, zasobniejszą. 
Dajmy Olszówce szanse rozwoju. 

Józef Piwowarski – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Kasinki Małej
Urodziłem się i wychowałem w tej miejscowości. Po długiej nieobecności powróciłem na „ojcowiznę” gdzie zamierzam aktywnie wykorzystywać status emeryta. Swój czas chcę poświęcić dla mieszkańców Kasinki Małej, aby wspólnie realizować nasze zamierzenia. Zachęcam do oddania na mnie głosu w dniu wyborów!

Józef Potaczek – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna, okręg Raba Niżna – Glisne
Mam 68 lat, jestem emerytem i prowadzę własne gospodarstwo rolne. Pełnię również funkcję sołtysa w swojej miejscowości. Od wielu lat pracuję społecznie na rzecz wsi, znam potrzeby i postulaty mieszkańców. Od 33 lat jestem prezesem OSP w Rabie Niżnej. Przez trzy kadencje byłem radnym gminy Maszna Dolna. Pracowałem we wszystkich komitetach budowy i modernizacji funkcjonujących w naszej wsi. Od wielu lat zasiadam w Radzie Parafialnej. Brałem udział w licznych inicjatywach na rzecz lokalnej społeczności. Kandyduję do Rady Gminy, aby wprowadzać zamierzenia, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców Raby Niżnej i Glisnego. Najważniejsze zadania to: kontynuacja kanalizacji wsi, budowa chodnika w ciągu drogi krajowej, budowa i remonty dróg osiedlowych i ścieżek na cmentarzu, dokończenie budowy parkingu przy parafii, rozbudowa ośrodka zdrowia. Będę wspierał inicjatywy społeczne w naszym okręgu wyborczym. Głos oddany na mnie nie będzie głosem straconym

Zbigniew Rapacz – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Mszany Górnej
Urodziłem się i wychowałem w Mszanie Górnej. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jako radny zajmę się zagospodarowaniem zdewastowanych terenów dolnej części naszej miejscowości w taki sposób aby teren ten służył nam wszystkim. Jeżeli Wam również problem ten leży na sercu, oddajcie na mnie Swój głos w nadchodzących wyborach samorządowych

Bożena Starmach – kandydat do Rady Gminy Mszana Dolna z Lubomierza
Mam 43 lata, jestem mężatką, wspólnie z mężem wychowujemy trójkę dzieci. Obecnie prowadzę własną działalność. Chcę zająć się ochroną środowiska w czym pomoże nam budowa kanalizacji. Jako radna będę Was godnie reprezentować i wspólnie z Wami decydować o rozwoju naszej wsi, o poszczególnych inwestycjach. Umiem słuchać ludzi dlatego warto oddać na mnie głos!

Urszula Wójtowicz – kandydatka do Rady Gminy Mszana Dolna z Olszówki
Mam 33 lata, wychowuję dwie córki. Posiadam tytuł magistra zarządzania uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Po raz pierwszy kandyduję w wyborach samorządowych, czynię to, jako osoba ambitna, wytrwale dążąca do celu. Nasza piękna miejscowość wymaga udoskonaleń. Naprawienia istniejących dróg, wybudowania nowych szlaków komunikacyjnych, chodników dla pieszych, traktów dojazdowych, mostów, przepustów. Trzeba zmodernizować budynek szkolny, aby stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do nauki. Obok placówki oświatowej potrzebny jest parking. Uważam, że udogodnieniem byłoby połączenie naszej miejscowości z Rabką Zdrój i Porębą Wielką. Zdając sobie sprawę z masy problemów do rozwiązania, obiecuję słuchać opinii i sugestii mieszkańców, podejmować zgłaszane postulaty. W zbliżających się wyborach proszę o zaufanie i oddanie na mnie Swojego głosu!

KOMENTOWANIE ZABLOKOWANE

Zobacz również