Łukowica. I Konkurs Kulinarny dla najaktywniejszych mieszkańców

Łukowica. I Konkurs Kulinarny dla najaktywniejszych mieszkańców

10 października w Zabudowaniach Podworskich w Łukowicy odbył się pierwszy konkurs kulinarny realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ramach operacji własnej pn. „Konkursy kulinarne podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców”.

W konkursie wzięło udział 25 uczestniczek, które zostały podzielone na 5 zespołów.

Podczas konkursu kulinarnego, każdy zespół miał przygotować I i II danie oraz deser z dostarczonych przez Organizatora produktów. Tematem przewodnim I dania była Kwaśnica na żeberkach, natomiast głównym składnikiem II dania był Stek wołowy dojrzewający.

Podczas konkursu odbył się także pokaz gotowania na żywo, który przeprowadził profesjonalny szef kuchni – Jakub Kasiński. 

W spotkaniu uczestniczył również goście: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego pani Urszula Nowogórska oraz Wójt Gminy Łukowica pani Czesława Rzadkosz.

Przed rozpoczęciem konkursu, każdy uczestnik otrzymał niezbędnie dla kucharza atrybuty tj. fartuch, czapkę oraz rękawice kuchenną, które po zakończonym konkursie mógł ze sobą zabrać w ramach pamiątki uczestnictwa w niniejszym wydarzeniu.

Po degustacji oraz ocenie przez Komisję Konkursową przygotowanych dań nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Każdy z pięciu zespołów otrzymał nagrodę odpowiednią do ilości otrzymanych punktów oraz zajętego przez nie miejsca.

Operacja pn. ,,Konkursy kulinarne podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców”.
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6935-UM0630017/18.

Operacja w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie:
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
– zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

,,Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz wypromowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru LSR poprzez organizację konkursów kulinarnych na obszarze LSR. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”.

 

Zobacz również