Limanowa. Mały zgrzyt już na I sesji. Mieczysław Uryga starostą limanowskim

Limanowa. Mały zgrzyt już na I sesji. Mieczysław Uryga starostą limanowskim

Pod czujnym okiem kamery internetowej, a także obecności mediów, odbyła się pierwsza sesja rady powiatu limanowskiego VI kadencji.

Obrady otworzył Janusz Potaczek, najstarszy radny obecnej kadencji. Później radni złożyli ślubowanie, bo w końcu po wyborze komisji skrutacyjnej wybrać najpierw przewodniczącego rady, którą została jednogłośnie wybrana Ewa Filipiak.

Przewodnicząca rady na stanowisko starosty rekomendowała Mieczysława Urygę. Tutaj zaskoczenia, nie było. To była najbardziej prawdopodobna kandydatura. Otrzymał on 25 głosów, czyli wszystkie możliwe w radzie.

Wojciech Włodarczyk został etatowym członkiem zarządu, nieetatowymi członkami zostali Czesław Kawalec, a także Józef Jaworski. Na kolejnej sesji radni uzupełnią prezydium rady.

Zobacz również