Odznaczenie i wyróżnienie dla druha Piotra Wąchały z Kamienicy

Odznaczenie i wyróżnienie dla druha Piotra Wąchały z Kamienicy

Walne zebranie sprawozdawcze to statutowy obowiązek wszystkich stowarzyszeń. Właśnie takimi są Ochotnicze Straże Pożarne. Tego typu zebranie miało miejsce dziś w murach OSP Kaminica.

Podsumowano działalność jednostki w 2018 roku na płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej, finansowej, prewencyjnej oraz szkoleniowej. Członkowie OSP Kamienica udzielili absolutorium zarządowi jednostki za poprzedni rok, przedstawiony został również plan działania na rok bieżący. Takie spotkanie to także okazja do złożenia podziękowań przez prezesa jednostki dla Druhen i Druhów za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Limanowej odznaką ”Strażak Wzorowy” odznaczony został druh Wąchała Piotr.

Zobacz również