XXIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

XXIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

W minioną niedzielę 13 stycznia w świetlicy wiejskiej w Starej Wsi odbył się XXIII Przegląd Grup Kolędniczych z terenu gminy Limanowa. W ramach tegorocznego gminnego kolędowania prezentowało sie 12 grup – 6 dziecięcych, 2 młodzieżowe i 4 grupy dorosłe.

XXIII Przegląd Grup Kolędniczych otworzył Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Limanowa – Stanisławem Młyńskim.  Uroczyście powitali oni wszystkich uczestników oraz przybyłych na gminną kolędę gości. Wśród zaproszonych gości obecni byli: starosta limanowski – Mieczysław Uryga, radny powiatu limanowskiego – Stefan Hutek, radni gminy Limanowa: Cecylia Kochańczyk, Zuzanna Kolawa, Antoni Frączek, Bogusław Pazdur, Adam Ryś, Władysław Lachor, Bogdan Pałka oraz sołtysi: miejscowa sołtys – Urszula Biernat, Maria Twaróg – sołtys wsi Pasierbiec, Henryk Gąsiorek – sołtys wsi Bałażówka, sołtys wsi Łososina Górna – Karol Golonka, a także gospodarz obiektu, w którym odbywał sie Przegląd  – dyrektor biblioteki gminnej Jacenty Musiał.

Oceny przygotowanych przez grupy kolędnicze programów dokonała Komisja Artystyczna w składzie:
– Maria Brylak – Załuska  – etnograf, badacz kultury ludowej
– Zofia Skwarło – regionalista
– Aleksander Smaga – główny specjalista ds. muzyki z MCK „Sokół” w Nowym Sączu.

Jury Przeglądu po obejrzeniu i wnikliwej ocenie występów przyznała następujące miejsca i nagrody pieniężne, ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa:
 
w kat. grup dziecięcych:
 
– dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 900 zł otrzymały:

Grupa kolędnicza „Z Konikiem” z Zespołu Regionalnego „Pasierbiocki” z Pasierbca

Grupa kolędnicza „Z Szopką” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

– dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 800 zł :
Grupa kolędnicza „Z Szopką” z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” z Męciny
Grupa kolędnicza „Scodroki” ze Szkoły Podstawowej w Mordarce

– dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 700 zł :
Grupa kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu
Grupa kolędnicza „Konorscoki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi

w kat. grup młodzieżowych:

– I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymała:

Grupa kolędnicza „Z Turoniem” ze świetlicy wiejskiej w Bałażówce

– II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł :

Grupa Kolędnicza „Trzej Królowie” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

w kat grup dorosłych:

– dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 1500 zł otrzymały:

Grupa kolędnicza „Z Gwiazdą” Rodziny Mól ze Starej Wsi

Grupa kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Spod Kicek” z Mordarki

– dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie po 1200 zł :
Grupa kolędnicza „Z Gwiazdą” z Koła Gospodyń Wiejskich w Pasierbcu
Grupa kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Kijom Worci” z Pisarzowej
 
Ponadto Komisja na dalsze eliminacje  – XX Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych wydelegowała 5 grup kolędniczych – laureatów pierwszych miejsc wszystkich kategorii wiekowych. Powiatowy Przegląd, podczas którego ponownie obejrzeć można będzie występy naszych gminnych grup odbywać się będzie w dniach 19-20 tycznia br. w Mszanie Górnej.
 
W trakcie Przeglądu gościnnie z kolędą wystąpiła Magdalena Mól wraz z kuzynem Marcinem, a ich występ spotkał się z wielkim uznaniem i zachęcił zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewu kolęd.

Wszystkim grupom biorącym udział w 23. edycji Przeglądu dziękujemy za udział, laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na powiatowym etapie Przeglądu.

(info. Powiat Limanowski)

Zobacz również