Podpisanie umów na renowacje zabytków w powiecie limanowskim

Podpisanie umów na renowacje zabytków w powiecie limanowskim

14 lutego odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z renowacją zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego na rok 2019.

Umowy zostały podpisane w ślad za podjętą uchwałą Nr III/42/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. Rady Powiatu Limanowskiego, która zatwierdziła udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego na łączną kwotę 155.000 zł.

Wykaz podmiotów, którym udzielona została dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu limanowskiego na rok 2019 TUTAJ

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich oceniała Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji  Mieczysław Uryga oraz Członkowie Komisji: Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk, Jan Puchała, Jolanta Grzegorzek, Justyna Tokarczyk, Bogumiła Ludwiczek.

 

Inf. Powiat Limanowski

Zobacz również