Spotkanie członkiń KGW Łososina Górna

Spotkanie członkiń KGW Łososina Górna

Dnia 23 lutego w budynku remizy OSP w Łososinie Górnej odbyło się spotkanie członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności KGW za 2018 rok.

Szczegółową informację w tym temacie przedstawiła Przewodnicząca Koła – Maria Wróbel, nadmieniając, że KGW w minionym roku aktywnie uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy i powiatu oraz poza Limanowszczyzną. 

W spotkaniu z członkiniami KGW Łososina Górna uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, radna gminy Limanowa Zuzanna Kolawa, sołtys wsi Łososina Górna Karol Golonka, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa Wojciech Korabik, Kierownik GOPS Limanowa Dorota Musiał, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał oraz Prezes OSP Łososina Górna Marcin Gołuszka.

Na spotkanie przybyły również nowe członkinie KGW. Oprócz podsumowania i wspomnienia podjętych inicjatyw omówiono także plany związane z działalnością Koła na najbliższe miesiące.

Inf. UG Limanowa

Zobacz również