Dobra. Ośrodek zdrowia ma nowego kierownika

Dobra. Ośrodek zdrowia ma nowego kierownika

Wójt Gminy Dobra informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej, 34-642 Dobra 545, do zatrudnienia na ww. stanowisko wybrany został Piotr Kryzia.

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Komisja Konkursowa wybrała kandydata na stanowisko objęte konkursem jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UG Dobra, fot. beskidy.gminadobra.pl

Zobacz również