Gruntowny remont placu w Skrzydlnej

Gruntowny remont placu w Skrzydlnej

Trwają prace remontowe placu targowego we wsi Skrzydlna. Miejsce zyska na funkcjonalności i odświeży wygląd.

W centrum Skrzydlnej, okolice rynku, trwają prace remontowe na terenie placu targowego,który jest też wykorzystywany jako parking. Inwestor, Gmina Dobra, pozyskał na to środki między innymi z UE. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Duda.

Prace te polegają na wymianie podbudowy, kanalizacji, nawierzchni (kostka brukowa). Teren zostanie wyrównany, ponieważ obecnie jest znaczny przechył na stronę wschodnią. Wymienione też zostaną lampy uliczne oraz przystanek; oświetlenie będzie zasilane solarami. 

Planowany termin ukończenia remontu to lipiec 2019. 

Zobacz również