Konina. Pokaz z robotyki z firmą NESTOR

Konina. Pokaz z robotyki z firmą NESTOR

Dnia 12 marca 2019 roku w naszej szkole uczniowie realizujący projekt Miśki uczestniczyli w zajęciach z robotyki zorganizowane przez firmę NESTOR.

Organizatorzy ukazali uczniom jak można programować bez komputera, jak również zostały przeprowadzone zajęcia z podstaw robotyki. Uczniowie programowali i sterowali robotami: LEGO MINDSTORNS, Ozoboot.

 
Robotyka to zajęcia pomagające kształtować kluczowe kompetencje współczesnego świata takie jak twórczość, kreatywność, innowacyjność. Kompetencje te zdecydowanie zwiększają szansę dziecka na osiągnięcie sukcesu i powodzenia w życiu. Uczniowie na zajęciach rozwiązywali postawione przed nimi zadania problemowe, budując konstrukcje i roboty. Ważnym elementem rozwoju dzieci jest możliwość eksperymentowania i szukania rozwiązań metodą prób i błędów. Do tego właśnie zachęcani byli uczestnicy zajęć, dzięki czemu chętnie rozwiązywali postawione przed nimi zadania, wyrażali własne pomysły i spostrzeżenia, a przede wszystkimi wykorzystywali swoją wrodzoną ciekawość świata. 
 
Dzięki zajęciom, uczniowie zyskali możliwość rozwijania wyobraźni i realizowania własnych pomysłów. Oprócz nauki konstruowania i wprowadzenia w podstawy programowania, nauczyli się logicznego myślenia, poszerzyli wiedzę o możliwościach zastosowania klocków, a co najważniejsze – wszystkie te cele osiągnęli świetnie się przy tym bawiąc.
Dziękujemy firmie NESTOR za przeprowadzenie pokazów.
 
Zródło: ZPS Koninki 

Zobacz również