Mszana Dolna. Burmistrz Anna Pękała zapowiada dalsze kontrole wywozu nieczystości

Mszana Dolna. Burmistrz Anna Pękała zapowiada dalsze kontrole wywozu nieczystości

Podczas czwartkowej sesji burmistrz Anna Pękała podsumowała wyniki kontroli przeprowadzonych przez Straż Miejską w zakresie utrzymania czystości posesji. Od 1 stycznia do 28 marca wszczęto 51 kontroli dotyczących wywozu nieczystości z szamb. Na 37 zakończonych spraw w 13 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i właściciele nieruchomości zostali ukarani mandatami. Podobnymi kontrolami będzie objęte całe miasto. Każdy właściciel posesji, niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, może otrzymać wezwanie do okazania rachunku za wywóz nieczystości. Taki wywóz powinien odbywać się raz na 3 miesiące.

Burmistrz Pękała przekazała również informację na temat wyników kontroli kotłowni, które odbyły się w sezonie grzewczym od 1 listopada. Straż Miejska sprawdziła 108 pieców i palenisk. Nałożyła jeden mandat karny oraz udzieliła jednego pouczenia. Funkcjonariusze informowali mieszkańców o wymogach ustawy antysmogowej, terminach wymiany pieców, a także programach i dofinansowaniach, o które można się ubiegać. Anna Pękała podkreśliła, że żadna sąsiednia gmina nie przeprowadziła tylu kontroli, dzięki czemu miasto uniknęło wysokich kar.

Zobacz również