Mszana Dolna. Nowe pomysły, nowe cele

Mszana Dolna. Nowe pomysły, nowe cele

Z zapałem do dalszego działania, nowymi pomysłami i wyzwaniami wyszli z ostatnich warsztatów „Questing jako narzędzie współpracy na rzecz ekonomii społecznej” kreatorzy marki Zagórzańskie Dziedziny.

Anna Tobiasz z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przedstawiła im w jaki sposób wykorzystać formy sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw przy realizacji ofert podmiotów ekonomii społecznej. Zwróciła obecnym na spotkaniu uwagę na ułatwienia w zakresie sprzedaży produktów rolnych, jakie wprowadziły nowe przepisy. Podkreślała przy tym obowiązek rejestracji  Rolniczego Handlu Detalicznego; przedstawiła formy rozliczeń takiej sprzedaży. Wyjaśniła również kreatorom marki zasady działalności nieewidencjonowanej i sprzedaży okazjonalnej. Bardzo emocjonującym punktem spotkania była prezentacja ofert wypracowanych na poprzednich spotkaniach (mamy już opracowanych ponad 30 ciekawych propozycji poznawania Zagórzańskich Dziedzin!). Pojawiły się też nowe pomysły i nowe możliwości współpracy. Olga Gałek, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, animator spotkania, zapoznała wszystkich z zasadami questingu – nowej formy aktywnego i ciekawego poznawania miejsc i obiektów. Efektem „burzy mózgów”’  jest lista lokalizacji takich questów na terenie Gminy Mszana Dolna. Do każdej propozycji przyporządkowano osobę odpowiedzialną za dobór zespołu roboczego oraz koordynację przygotowania tych wypraw. Questing pozwoli uatrakcyjnić ofertę pod marką Zagórzańskie Dziedziny. Oferta warsztatów i questów dostępna będzie dla mieszkańców i turystów. Zarówno warsztaty, jak  i miejsca wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych, to będą obowiązkowe punkty na mapie gier qestowych.

Warsztaty kreatorów maki Zagórzańskie Dziedziny odbywają się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 inf. Magda Polańska, Gmina Mszana Dolna

Zobacz również