Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Dzisiaj 20 marca odbyło się kolejne w bieżącym roku spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej. Obradom przewodniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

W trakcie spotkania członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia opinii do Planu Finansowego i Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za 2019 rok, a także uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego przekazania dwóch ambulansów sanitarnych do zbiorów muzeum ratownictwa medycznego w Krakowie.

 

Zródło Powiat Limanowski

Zobacz również