Region. Obchodzimy 20. rocznicę przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Region. Obchodzimy 20. rocznicę przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Dokładnie 20 lat temu w amerykańskiej miejscowości Independence do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały przyjęte trzy państwa Europy Środkowej tj. Polska, Czechy i Węgry. Ich integracja była początkiem długiego procesu rozszerzania NATO.

Osteteczną decyzją o przyjęciu Polski do NATO była wizyta prezydenta Billa Clintona w lipcu 1997 roku.

W październiku 1997 roku zakończyły się rozmowy akcesyjne Polski z Sojuszem. W listopadzie Polska, Czechy i Węgry po raz pierwszy wzięły udział w sesji wielostronnego planowania obronnego. 16 grudnia 1997 roku został podpisany protokół akcesyjny. 

12 marca 1999 roku w miejscowości Independence w stanie Missouri, Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO.


Źródło: tvn24

Zobacz również