Region. Zespół "Słopnicki Zbyrcok" zadbał o oprawę muzyczną dla Fundacji Szlaki Papieskie

Region. Zespół "Słopnicki Zbyrcok" zadbał o oprawę muzyczną dla Fundacji Szlaki Papieskie

W dniu 23 marca b.r. już po raz szesnasty w Krakowie odbyło się spotkanie członków Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła z Metropolitą Krakowskim. Miało ono miejsce w Kurii Krakowskiej przy ul. Franciszkajńskiej 3.

O uroczystą oprawę muzyczną zadbał zespół „Słopnicki Zbyrcok”.

Zespół ten działa pod patronatem Stowarzyszenia Związek Podhalan oddział Białych Górali w Słopnicach. Powstał 2 lutego 2013 roku z inicjatywy młodzieży, która z racji dorosłego wieku zmuszona była opuścić szeregi Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Słopniczanie”.

Kierownikiem zespołu jest Pani Elżbieta Curzydło, a funkcję kierownika muzycznego pełni Wincenty Curzydło. Celem działalności zespołu jest promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej Górali Słopnic.

Zespół tworzy kapela lachowska, natomiast stroje i repertuar to tradycje górali białych. W jego skład wchodzi około 35 osób, wśród których większość to młodzież i dorośli.


Źródło: Gmina Słopnice


Zobacz również