Mszana Dolna. Ogłoszono wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Mszana Dolna. Ogłoszono wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych

W Mszanie Dolnej rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z 24 kwietnia środki finansowe przyznano organizacjom pozarządowym.

Na prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania alkoholizmowi i zdrowego stylu życia środki otrzymały: UKS Beskid (15 000 zł – gra w piłkę i pływanie) oraz KS Turbacz (45 000 zł – treningi i mecze piłki nożnej).

Zadania związane z organizacją imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia będą realizować: TKKF Lubogoszcz (800 zł – XV Turniej Piłki Plażowej, 2 100 zł – XX Turniej Tenisa Ziemnego, 800 zł XVII Turniej Tenisa Stołowego); Towarzystwo Ziemi Mszańskiej (8 000 zł – turystyka dla seniorów z miasta Mszana Dolna) oraz Stowarzyszenie LAMA (6 000 zł – Kino Letnie 2019).

Na organizację różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej środki otrzymały: UKS Beskid (9 000 zł – półkolonia sportowa 2019); Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Mszanie Dolnej (5 000 zł – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Orkiestry OSP), a także Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras (6 000 zł – wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu miasta).

Źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna

www.mszana-dolna.eu

Zobacz również