Transmisja Online: VII sesji Rady Gminy Laskowa

Transmisja Online: VII sesji Rady Gminy Laskowa

Dziś o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 
5. Zajęcie stanowiska wobec ponownej skargi na Wójta Gminy Laskowa. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Laskowa. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki ew. nr 291/3 o pow. 0,06 ha położonej w Ujanowicach stanowiącej własność komunalną gminy Laskowa w trybie bezprzetargowym. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad.

Fot. Gmina Laskowa

Zobacz również