Gmina Mszana Dolna. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie sołtysów i rad sołeckich

Gmina Mszana Dolna. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie sołtysów i rad sołeckich

Gminna Komisja Wyborcza w Mszanie Dolnej podała nazwiska osób, które będą sprawować funkcje sołtysów do 2023 r.

Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 8 maja 2019 roku

 

Gminna Komisja Wyborcza w Mszanie Dolnej informuje, iż funkcje sołtysów sołectw Gminy Mszana Dolna w kadencji 2019 – 2023 objęły następujące osoby:

  • Pan Mieczysław Kaczor- sołectwo Glisne
  • Pan Adam Wrzecionek – sołectwo Kasina Wielka
  • Pani Helena Kania- sołectwo Kasinka Mała
  • Pan Kamil Wojtyczka – sołectwo Lubomierz
  • Pan Zbigniew Florek – sołectwo Łętowe
  • Pani Maria Farganus- sołectwo Łostówka
  • Pan Michał Mysza- sołectwo Mszana Górna
  • Pan Andrzej Gackowiec – sołectwo Olszówka
  • Pani Wioleta Piekarczyk- sołectwo Raba Niżna

Informacje o składach osobowych rad sołeckich w poszczególnych sołectwach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana Dolna w zakładce wybory sołtysów i rad sołeckich 2019.

Bezpośredni link: https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,1593764,uchwaly-gminnej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-kwietnia-2019-r-w-sprawie-powierzenia-funkcji-soltysow-i.html

Przewodniczący Gminnej Komisji

Elżbieta Wydra

Źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również