Łostówka. Trwa remont drogi powiatowej

Łostówka. Trwa remont drogi powiatowej

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy, jadący przez Łostówkę w gminie Mszana Dolna. Trwa tam przebudowa drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Górna – Podłopień na odcinku 2,5 km. W ramach przebudowy przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szerokości 6,0 mb i wzmocnieniem dla kategorii ruchu ciężkiego KR-3, wykonanie chodników, odwodnienia, przystanków komunikacyjnych, przejść dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym. Zadanie realizuje Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Janda” z Łostówki.

Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru, przeprowadzonego do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (50% środków kwalifikowanych), powiatu limanowskiego oraz gminy Mszana Dolna. Łączna wartość tego zadania to ponad 7 mln zł.

Prace mają się zakończyć 30 września.

oprac. na podst. powiat limanowski

Fot. Monika Król, Sylwia Malec

Zobacz również