Spacer Historyczny. Ciekawa historia Limanowej, jako miasta u zbiegu trzech potoków

Spacer Historyczny. Ciekawa historia Limanowej, jako miasta u zbiegu trzech potoków

W niedzielę 23 czerwca odbył się IX Spacer Historyczny po Limanowej pod tytułem: „Limanowa miasto u zbiegu trzech potoków – korzyści i zagrożenia.” Kolejną edycję spaceru poprowadził Karol Wojtas a uczestnicy jak zwykle nie zawiedli i przybyli na wydarzenie mimo upalnej pogody w liczbie ponad trzydziestu kilku osób.

Miasto Limanowa przed wiekami zostało założone w miejscu gdzie zbiegają się trzy potoki: Jabłoniecki, Starowiejski i Mordarka następnie łącząc się w jeden duży o nazwie Sowlina (Sowlinka), który jest dopływem rzeki Łososina. Potok Jabłoniecki wypływa ze zboczy Jabłońca. Potok Starowiejski wypływa z północnych stoków Ostrej i Jeżowej Wody. Potok Mordarka wypływa z południowych stoków Sałasza.

            IX Spacer Historyczny po Limanowej rozpoczął się pod budynkiem Starostwa Powiatowego dawniej Browaru Marsów. Tam prowadzący spacer w miejscu dawnego mostu opowiedział o płynącym pod powierzchnią placu (parkingu) Starostwa potoku Jabłonieckim. Przez długie lata w tym miejscu potok Jabłoniecki stanowił naturalną granicę i oddzielał miasto Limanową od Starej Wsi. Po II wojnie światowej koryto potoku na odcinku kilkuset metrów zasklepiono oraz między innymi poprowadzono nad nim dzisiejszą ulicę Józefa Marka. Następnie uczestnicy spaceru przeszli do Parku Miejskiego w okolicę sceny i znajdującej się za nią tamy, aby zobaczyć naturalne koryto potoku Jabłonieckiego. Tam prowadzący opowiedział między innymi skąd wypływa potok Jabłoniecki. Potem wszyscy uczestnicy przeszli na most w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, aby zobaczyć koryto potoku Starowiejskiego oraz miejsce wylotu tunelu, którym płynie obecnie potok Jabłoniecki. Przy tym moście uczestnicy dowiedzieli się między innymi skąd wypływa potok Starowiejski oraz omówiona została historia zalewu, który dawniej znajdował się na tym potoku w rejonie dzisiejszego stadionu „Limanovii”.

Później uczestnicy spaceru przeszli przez Siwy Brzeg oglądając potok Starowiejski do mostu pod Limanowskim Domem Kultury gdzie miał miejsce następny przystanek. Tam między innymi prowadzący opowiedział o powodzi z 1813 roku oraz wpływie wylewów potoków na zabudowę miasta. Omówiona została także historia miejsca w którym obecnie stoi Dom Kultury. Uczestników szczególnie zainteresowała historia limanowskiej skoczni narciarskiej. Następnie wszyscy przeszli do miejsca gdzie potok Starowiejski łączy się z potokiem Mordarka tworząc potok Sowlina (Sowlinka). Tam prowadzący opowiedział o tej okolicy jak wyglądała ona dawniej za nim powstał cmentarz komunalny i dzisiejszy układ komunikacyjny z betonowymi mostami. Cmentarz komunalny powstał na polach, które przez długie lata należały do rodziny Jońców. Dziś pośrodku tego cmentarza znajduję się stara kapliczka ufundowana w latach 20 XX wieku przez Agatę i Wojciecha Jońców, jako wotum za szczęśliwy powrót z frontu synów Jana i Józefa. Kapliczka ta została poświęcona przez ks. Kazimierza Łazarskiego. Wspomniano tam także powodzie, które nawiedziły Limanową w 1997 i 2010 roku oraz zniszczenia, jakie dokonała wielka woda. Potem wszyscy przeszli wzdłuż koryta potoku Mordarka pod budynek „Starej Poczty” i mostu w ciągu ulicy Jana Pawła II.

Pod tym mostem wielu uczestników spaceru po raz pierwszy zwróciło uwagę na tablicę pamiątkową z 1934 roku poświęconą odbudowie tego obiektu po zniszczeniach powodziowych. Na tablicy tej znajduję się napis: „MOST TEN WYBUDOWAŁA 3. KOMPANJA 4. BAONU SAPERÓW I ODDZ. PION. 2. DYWIZJI PIECH. LEG. SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 1934 R.” Tam także uczestnicy dowiedzieli się skąd wypływa potok Mordarka i dlaczego ta część miasta nazywana była „na Kamieńcu”. Następnie oglądając uregulowane koryto potoku uczestnicy wydarzenia przeszli Bulwarami do mostu w ciągu ulicy Targowej. Tam prowadzący opowiedział o tej okolicy jak wyglądała ona w przeszłości za nim powstał dworzec autobusowy i budynek dawnego kina.

Omówiony został także teren gdzie obecnie znajduję się budynek targowiska „Mój Rynek” a dawniej znajdował się plac limanowskiego „Sokoła” z boiskiem i kręgielnią. Na moście tym zakończył się IX Spacer Historyczny po Limanowej. Podczas dwugodzinnej wędrówki uczestnicy mogli zobaczyć kilkadziesiąt archiwalnych fotografii Limanowej w tym te drewnianych mostów i kładek, ale też zniszczeń po powodzi z 1934 roku i z 1997 roku. Zdjęcia pochodziły z archiwum albumu „Okruchy Pamięci”.

Następny X Spacer Historyczny po Limanowej odbędzie się w pierwszy weekend lipca.

Zobacz również