Mszana Dolna. Dzięki stypendium powstanie wirtualne muzeum poświęcone społeczności żydowskiej

Mszana Dolna. Dzięki stypendium powstanie wirtualne muzeum poświęcone społeczności żydowskiej

Urszula Antosz-Rekucka w konkursie grantowo-stypendialnym Forum Dialogu otrzymała stypendium na sfinansowanie strony internetowej, która będzie rodzajem wirtualnego muzeum mszańskich Żydów. Do tej pory wiedzą i dokumentami na temat historii społeczności żydowskiej dzieliła się na fanpage’u. Profesjonalna strona internetowa pozwoli na usystematyzowanie tych wiadomości.

Urszula Antosz-Rekucka, która niedawno uzyskała status społecznego opiekuna zabytków, od 2 lat należy również do Liderów ogólnopolskiego Forum Dialogu. W tej grupie działa ok. 90 osób z całego kraju, które pracują na rzecz ocalenia pamięci. Forum wspiera lokalnych działaczy m.in. poprzez organizowanie seminariów i warsztatów, a także popieranie inicjatyw podejmowanych w różnych miejscach kraju.

Zarząd Forum Dialogu przyznał dofinasowanie na dwa projekty przygotowane przez Urszulę Antosz-Rekucką: „Strona internetowa Sztetł Mszana Dolna” – stypendium w wysokości 6004,82 zł brutto, a także „Tworzenie i umacnianie więzi z potomkami mszańskich Żydów” – stypendium w wysokości 4457,83 zł brutto. Po podpisaniu umowy rozpocznie się tworzenie strony internetowej.

– Chcemy na niej gromadzić wszelkie informacje, dokumenty, wspomnienia, fotografie, by ocalić od niepamięci ten świat, który tak tragicznie zmiotła Zagłada. Strona będzie miała swoje kategorie, przejrzystość, uporządkowanie. Bardzo zależy nam na jak najpełniejszym obrazie, który będzie przekazywała, dlatego apelujemy do Państwa: kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat mszańskich Żydów, fotografie, relacje bliskich, pamiątki – podzielcie się z nami. To naprawdę ostatni dzwonek, bo odchodzą ostatni świadkowie – mówi autorka projektów.

Urszula Antosz-Rekucka od 20 lat zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat mszańskich Żydów. Wspólnie z mężem troszczy się o zabytki związane z tą społecznością. Na maj zaplanowana jest w Mszanie Dolnej wizyta grupy studyjnej stażystów z USA, którzy przejdą śladami pamięci i wezmą udział w kolacji szabatowej.

fot. Paweł Kęska, Maria Tajchman, Jagoda Szkarłat

Zobacz również