Mszana Dolna. Ponownie tylko jedna firma zainteresowana zagospodarowaniem odpadów

Mszana Dolna. Ponownie tylko jedna firma zainteresowana zagospodarowaniem odpadów

W trzecim przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Mszany Dolnej w 2020 r. ofertę złożył jedynie Zakład Utylizacji Odpadów z Myślenic. Kwota podana przez przedsiębiorstwo to 1 324 836,00 zł. Miasto zamierzało na ten cel przeznaczyć 1 250 640,00 zł.

Urząd unieważnił dwa poprzednie przetargi ze względu na zbyt wysokie ceny. Obecnie w Mszanie Dolnej obowiązuje aneks, a śmieci od mieszkańców odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Otwarte pozostaje pytanie, czy uda się utrzymać stawkę 25 zł od osoby. 

Zobacz również