Dzięki dotacjom trwają prace w zabytkowych obiektach sakralnych. Postępy oglądali na miejscu przedstawiciele władz powiatu

Dzięki dotacjom trwają prace w zabytkowych obiektach sakralnych. Postępy oglądali na miejscu przedstawiciele władz powiatu

Starosta Mieczysław Uryga wraz z radnymi z Komisji Kultury, Spotu i Turystyki: Agnieszką Orzeł, Marianem Wójtowiczem, Wojciechem Włodarczykiem i Arturem Żabą oglądali postępy prac konserwatorskich i restauratorskich lub budowlanych w siedmiu zabytkowych obiektach sakralnych. Łączna kwota dotacji udzielona przez Powiat Limanowski w tym roku na te zadania to 210 tys. zł.

Obiekty sakralne, w których prowadzone są prace:

1. Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy – dotacja 40 000 zł na pełną konserwację organów (prospektu organowego i instrumentu),

2. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – dotacja 25 000 zł na prace konserwatorskie czterech figur apostołów: św. Jakuba, św. Andrzeja, św. Jana i św. Tadeusza w lewej nawie bocznej,

3. Kościół pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów w Dobrej – dotacja 20 000 zł na remont kamiennej posadzki (I etap),

4. Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – dotacja 30 000 zł na konserwację barokowych ołtarzy: głównego i bocznego,

5. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – dotacja 25 000 zł na konserwację nawarstwień malarskich ścian nawy i chóru (II etap),

6. Kościół pw. Św Michała Archanioła w Ujanowicach – dotacja 35 000 zł na odsłonięcie i pełną konserwację fragmentu polichromii wnętrza kaplicy północnej (IV etap),

7. Kościół pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie – dotacja 35 000 zł na pełną konserwację nawarstwień malarskich na ścianach i stropie zakrystii i przedsionka.

źródło: Powiat Limanowski; oprac. MAG

fot. Powiat Limanowski

Zobacz również