Sprawdzamy aktywność posłów z Limanowszczyzny. Jak często przemawiali? Ile złożyli interpelacji?

Sprawdzamy aktywność posłów z Limanowszczyzny. Jak często przemawiali? Ile złożyli interpelacji?

Dokładnie 13 października minął rok od kiedy wybraliśmy Sejm IX kadencji. Sprawdziliśmy którzy spośród Limanowskich posłów byli w tym czasie najaktywniejsi i jakie funkcje sprawują w obecnym parlamencie.
Sejmową aktywność parlamentarzystów mierzymy w wielu kategoriach. Najbardziej ikonicznymi i reprezentatywnymi jednak są wskaźniki liczby złożonych interpelacji oraz liczby wystąpień z trybuny sejmowej. Limanowszczyzna w obecnej kadencji ma dokładnie dwóch reprezentantów – są to Urszula Nowogórska (PSL) i Wiesław Janczyk (PiS).

Posłanka PSL po raz pierwszy pełni mandat poselski choć wcześniej pełniła funkcję radnej w Sejmiku Województwa Małopolskiego będąc także kilkukrotnie jego przewodniczącą. Podczas wyborów do Sejmu otrzymała 11 499 głosów.

Wśród limanowskich posłów względem aktywności Urszula Nowogórska nie ma sobie równych. Od początku kadencji zabierała głos dokładnie 18 razy wypowiadając się między innymi w kwestii samorządów terytorialnych czy o systemie powiadamiania ratunkowego. Godna podziwu jest też liczba złożonych przez nią interpelacji, pojawiło się ich dokładnie 171 i dotyczyły one między innymi budowy obwodnicy Gorlic, pomocy szpitalom czy testów na koronawirusa.

Posłanka PSL jest także członkinią Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w której strukturę wchodzą także dwie podkomisje, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego i Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Oprócz tego Urszula Nowogórska współtworzy Komisję Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w skład której wchodzą dwie podkomisje – Podkomisja stała finansów samorządowych oraz Podkomisja stała polityki regionalnej w której to Posłanka ludowców jest zastępcą przewodniczącego.

Posłanka z Limanowszczyzny należy także do dwóch grup bilateralnych – Polsko-Greckiej Grupy Parlamentarnej i Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej. Wysoką aktywność Nowogórskiej notujemy także w kwestii zespołów parlamentarnych, a tych współtworzy ona dziewięć. Zajmują się one między innymi cyberbezpieczeństwem dzieci czy zwalczaniem ASF. Wartą wspomnienia jest także jej frekwencja w głosowaniach która wynosi 99.21%.

 

Tymczasem Poseł Wiesław Janczyk pochwalić się może znacznie dłuższym stażem parlamentarnym. Mandat posła dzierży on bowiem od czasów VI kadencji Sejmu czyli od 2007 roku. Pełnił on także w latach 2016-2018 funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W 2019 otrzymał 16 305 głosów.

W trakcie obecnej kadencji Poseł Prawa i Sprawiedliwości głos zabierał jedynie sześć razy. Między innymi sprawozdawał on rządowy projekt ustawy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw czy zabierając głos w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wiesław Janczyk względem liczby złożonych interpelacji blednie także na tle Urszuli Nowogórskiej. Przez rok kadencji złożył on jedynie jedną interpelację w sprawie możliwości przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdem kierowcom, którzy utracili prawo jazdy w wyniku przekroczenia prędkości o 50 km/h (w terenie zabudowanym), tylko do jazdy na najkrótszym odcinku drogi z domu do pracy.

Jeżeli chodzi o pracę w komisji, to Poseł PiS należy do dokładnie trzech – Komisji Finansów Publicznych w skład której wchodzi Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych której jest przewodniczącym, a także do Komisji Spraw Zagranicznych. Limanowski poseł nie należy do żadnej grupy bilateralnej i tworzy tylko jeden zespół parlamentarny – Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Jego frekwencja w głosowaniach również jest znakomita, wynosi ona 99.67%. 

 

Tekst. Bartłomiej Górka 
Źródło. sejm.gov.pl

 

Zobacz również